Cięcia w budżecie oświaty

Email Drukuj PDF

INFORMACJA O PRACACH KOMISJI SEJMOWYCH w dniu 29 sierpnia 2013 r.

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrzyły i zaopiniowały dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (druk nr 1625) w zakresie:

 

1) części budżetowej 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie części oświatowej,
2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji: 10, 11, 26, 37, 44, 49, 65, 72 i 76,
3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
- 801 – Oświata i wychowanie,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

 

Wydatki w zakresie działów 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza ponoszone są w ramach subwencji oświatowej, a także ujmowane w budżetach właściwych ministrów i wojewodów oraz w kilku rezerwach celowych.

Po dokonaniu zmian przewidzianych projektem nowelizacji ustawy budżetowej, wydatki w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w budżetach resortów oraz wojewodów zmniejszyły się do kwoty 1.815,7 mln zł, z tego: wydatki bieżące zmniejszyły się do kwoty 1.689,9 mln zł, wydatki majątkowe zmniejszyły się do kwoty 44,3 mln zł, środki na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zmniejszyły się do kwoty 81,2 mln zł.
W zakresie rezerw celowych: poz. 10 - Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty uległa zmniejszeniu z kwoty 20.027 tys. zł do 19.577 tys. zł, poz. 44 Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu „Radosna szkoła” uległa zmniejszeniu z 100.000 tys. zł do 40.161 tys. zł, poz. 49 - Całoroczne skutki podwyższenia w 2012 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej uległa zmniejszeniu z 28.517 tys. zł do 26.875 tys. zł.

Zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego uległa zwiększeniu z 320 tys. zł do 504 tys. zł.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie.
Upoważniono poseł Ligię Krajewską (PO) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

Informacja ze strony: www.sejm.gov.pl

Poprawiony: sobota, 07 września 2013 15:44  

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.