W Sejmie o sześciolatkach, szkołach rolniczych i zwolnieniach nauczycieli i pracowników oświaty.

Email Drukuj PDF

W trakcie prac ostatniego przed przerwą wakacyjną posiedzenia Sejmu kilka komisji zajmowało się tematyką oświatową. Nie wszystkie jednak planowane posiedzenia doszły do skutku.

24 lipca na wspólnym posiedzeniu Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy  o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz   o zmianie niektórych innych ustaw ( druk nr 14 95). Projekt mówi o tym, że w roku szkolnym 20014/15 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną dzieci urodzone w roku  2007 oraz te z rocznika 2008, które urodziły się w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca tego roku. W odniesieniu do dzieci urodzonych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku decydowali będą rodzice. Obowiązkowo do szkół dzieci te trafią w roku szkolnym 2015/16 wspólnie z dziećmi z całego rocznika 2009. Projekt także wprowadza maksymalną liczbę uczniów w oddziałach  - 25 ale tylko w klasach  I-III szkoły podstawowej. Minister K. Szumilas uzasadniając ten projekt mocno podkreślała, ze jest to odpowiedź na postulaty zaniepokojonych rodziców, z którymi ona i wiceministrowie się spotykali.  W dyskusji posłowie opozycji ( PP. Machałek, Wróbel. Sprawka, Dolata) wskazywali, że to rodzice powinni decydować o tym, czy posłać sześciolatka do szkoły. Kolejny raz przypominali  argumenty naukowe, badania opinii, podpisy zebrane przez towarzyszenie „Ratuj Maluchy”. Pan Poseł Sprawka wskazywał na niedoszacowanie wyliczeń finansowych i fakt, że aczkolwiek wprowadzenie standardu jest właściwe to nie może dotyczyć tylko jednego  etapu kształcenia w danym typie szkoły. Pani Poseł Machałek złożyła wniosek o odrzucenie projektu. Wniosek nie zyskał większości. Przed głosowaniem całości projektu Pani Poseł Łybacka zapytała, czy w przypadku odrzucenia tego projektu w roku szkolnym 2014/15 do szkół pójdą obowiązkowo dwa całe roczniki dzieci. Po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi ze strony Pani Minister uznała, ze wobec tego ta ustawa jest mniejszym złem. Projekt został skierowany do II czytania. W tym miejscu należy przypomnieć, że  SKOiW NSZZ „Solidarność”  w piśmie z dnia 29 maja br. skierowała do MEN negatywną opinię do omawianego projektu.

25 lipca na wspólnym posiedzeniu obradowały Komisje: Rolnictwa i rozwoju Wsi oraz Edukacji , Nauki i Młodzieży. Odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk 1149). Projekt dotyczy szkół rolniczych, dla których organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posłowie ( Klub PiS) proponują zmiany, które pozwolą na funkcjonowanie w tych szkołach 2-letniego liceum uzupełniającego i 3-letniego technikum uzupełniającego oraz umożliwią ministrowi rolnictwa na zakładanie zespołów szkół kształcących nie tylko w zawodach rolniczych. Projektodawcy wnioskowali o powołanie podkomisji, która zajmie się dopracowaniem projektu. Tadeusz Sławecki , podsekretarz stanu w MEN, przedstawił w imieniu rządu negatywne stanowisko do tego projektu. Poseł Włodkowski złożył wniosek o odrzucenie proponowanej zmiany w I czytaniu. Po burzliwej dyskusji wniosek ten został poparty przez większość (koalicyjną) posłów. Omawiany projekt, jako poselski, nie został przedstawiony partnerom społecznym do opiniowania.

Także 25 lipca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zwołane na wniosek Pani Poseł M. Machałek i Pana Posła L. Sprawki (poparty także przez posłów z Klubu SP i SLD) w sprawie drastycznych zwolnień nauczycieli   i innych pracowników oświaty. Posłowie wnioskodawcy wskazali na szkodliwe działania MEN ( zmiana podstawy programowej, ograniczenie kompetencji kuratorów oświaty), oszczędnościową politykę jst. ( likwidacja szkół), które powiększają niekorzystną sytuację na rynku pracy nauczycieli wynikającą ze zmniejszającej się liczby uczniów. W odpowiedzi Pan Minister Krzyżanowski prezentował dane,    z których wynika, że tegoroczne zwolnienia w gronie pracowników oświaty są NIŻSZE od tych    z ubiegłych lat, i że są wynikiem niżu demograficznego. Poinformował także, że Minister Edukacji Narodowej we współpracy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej zwrócili się do organów prowadzących i urzędów pracy o pomoc dla zwalnianych nauczycieli. Zdaniem ministra jedno z możliwych rozwiązań to program 50+. Pani Poseł Łybacka złożyła wniosek, aby Minister Edukacji Narodowej udzielił na piśmie odpowiedzi na pytanie, które zostaną dziś do resortu skierowane. Reprezentująca SKOiW NSZZ „Solidarność”   T. Misiuk przypomniała, że SKOiW skierowała w dniu 11 maja 2011 roku list do Premiera RP, w którym  „ wnosi o podjęcie pilnych rozmów mających na celu wypracowanie ustawowych, międzyresortowych, systemowych rozwiązań, które złagodzą skutki utraty pracy przez liczną grupę nauczycieli  i pracowników oświaty. Niż demograficzny oraz zmiany w prawie oświatowym powodują duże zagrożenia socjalne dla zwalnianych pracowników.” Niestety Pan Premier  ani Minister Edukacji Narodowej w żaden sposób nie zareagowali na ten wniosek. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że niż demograficzny, którego nikt nie kwestionuje, nie jest jedynym winowajcą, drugim jest MEN poprzez szkodliwe zmiany wprowadzane w systemie edukacji. W związku z tym skierowała do ministerstwa następujące pytania: 1. Ilu nauczycieli i pracowników oświaty traci pracę z powodu niżu demograficznego a ilu w wyniku zmian wprowadzonych przez MEN? 2. Jakie działania w celu poprawy sytuacji i zmniejszenia fali zwolnień podejmie MEN? Przecież wystarczy wycofać się z tych destrukcyjnych działań realizowanych przez resort edukacji, które rozkładają system edukacji i pogarszają jakość kształcenia, zmniejszyć liczby uczniów w oddziałach uprawniające do podziału na grupy . Kończąc swoją wypowiedź przedstawicielka Sekcji podsumowała, że w tym momencie jedyną odpowiedź MEN stanowi projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który jeszcze bardziej pogarsza sytuację polskich nauczycieli. Przedstawiciele innych związków zawodowych wskazywali na zmianę sposobu finansowania zadań oświatowych oraz na to, że w godzinach ponadwymiarowych są etaty dla nauczycieli. Żaden z posłów rządzącej koalicji PO-PSL nie wypowiedział się w omawianej kwestii. Pani Poseł Machałek złożyła wniosek, aby prezydia połączonych Komisji przygotowały w tej sprawie dezyderat. Wniosek nie mógł być przegłosowany z powodu … braku quorum!

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.