Informacja o pracach komisji ENM 25-26 lipca 2012

Email Drukuj PDF

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ rozpatrzyła informację Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Edukacji Narodowej na temat prawidłowości funkcjonowania nadzoru prawnego wojewodów nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, jako organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.
Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej MAC - Grzegorz Ziomek poinformował, iż ocena rozstrzygnięć podejmowanych przez organy nadzoru, jakimi są wojewodowie, nie należy do kompetencji MAC. Rozstrzygnięcia te w odniesieniu do aktów podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego podlegają, zgodnie z art. 98 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, kontroli sądu administracyjnego. Kontrola sądowa tego typu aktów odbywa się na zasadzie skargi właściwego podmiotu.
Podsekretarz stanu w MEN - Maciej Jakubowski poinformował, iż wojewoda, w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały lub zarządzenia jst, orzeka o nieważności całości bądź części takiego aktu prawnego. Do weryfikacji ww. rozstrzygnięć uprawniony jest wyłącznie sąd administracyjny, a Minister Edukacji Narodowej nie ma możliwości zainicjowania procedury zbadania prawidłowości i jednolitości rozstrzygnięć wojewodów.
Prezentując stanowisko MEN w związku z niektórymi decyzjami jst dotyczącymi zarządzania oświatą, minister stwierdził, iż pracodawcą dla nauczycieli jest dyrektor szkoły, który decyduje o zatrudnianiu zarówno nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Wiceminister odniósł się także do problemu przekazywania szkół lub placówki do prowadzenia innemu podmiotowi bez konieczności uruchamiania procesu likwidacyjnego. Powoływanie przez gminy spółek z o.o., celem przekazania im prowadzenia przedszkoli, szkół i gimnazjów, MEN ocenia jako działania naruszające przepisy art. 5 ust. 5 oraz art. 104 ust. 1 oraz art. 105 ustawy z dn. 7 września 1991 o systemie oświaty. Podobnie ocenił przekazywanie prowadzenia szkół gminnym ośrodkom kultury, których celem jest zaspokojenie kulturalnych potrzeb mieszkańców gminy. Prowadzenie szkoły nie może być rozumiane jako element działalności kulturalnej gminnego ośrodka kultury ani jako forma prowadzenia działalności oświatowej przez taki ośrodek.
W dyskusji posłowie zwrócili uwagę m.in.: na rolę kuratoriów oświaty w kontrolowaniu decyzji jst oraz brak podejmowania przez nie interwencji, jako, że są podmiotami biorącymi udział w procesie zmiany organu prowadzącego; na brak jednolitości i spójności rozstrzygnięć podejmowanych przez wojewodów na terenie kraju; na brak możliwości wniesienia sprawy do sądu administracyjnego przez podmioty, które nie mają tytułu prawnego do jej wniesienia, np. związki zawodowe. Posłowie przedstawili także szereg przykładów niezgodnych z prawem decyzji jst.Komisja uchwaliła dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykonywania przez wojewodów nadzoru prawnego nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, jako organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

W załącznikach pełne stenogramy obrad Komisji w sprawach:

Komisja Edukacji, Nauki, Młodzieży, obradująca pod przewodnictwem posła Artura Bramory (RP), przewodniczącego Komisji, rozpatrzyła: – informację Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Edukacji Narodowej na temat prawidłowości funkcjonowania nadzoru prawnego wojewodów nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego, jako organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe; – projekt dezyderatu w sprawie wykonywania przez wojewodów nadzoru prawnego nad działalnością jednostek samorządu ...

 

Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, obradujące pod przewodnictwem posła Waldiego Dzikowskiego (PO), zastępcy przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, rozpatrzyły: – poprawki i wnioski zgłoszone w czasie drugiego czytania do pilnego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 551 i 597), – poprawki i wnioski zgłoszone w czasie drugiego czytania do ...

 

Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, obradujące pod przewodnictwem posła Artura Bramory (RP), przewodniczącego Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, rozpatrzyły: – informację Ministra Edukacji Narodowej na temat funkcjonowania ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

 

Materiał ze strony Sejmu RP

http://www.sejm.gov.pl/

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
KE_26.07.2012a.pdf 398 Kb
KE_26.07.2012.pdf 305 Kb
ke_24.07.12.pdf 423 Kb
Poprawiony: czwartek, 23 sierpnia 2012 17:06  

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.