Projekty rozporządzeń MEN ws wychowania przedszkolnego oraz kształcenia w zawodach.

poniedziałek, 27 listopada 2017 09:35 Prawo - Projekty aktów prawnych, opinie MEN
Drukuj

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję przesłane do konsultacji projekty rozporządzeń MEN:

- w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 13 grudnia 2017 r.

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 18 grudnia 2017 r.

Czytaj więcej.

Poprawiony: poniedziałek, 27 listopada 2017 18:58