Projekt rozporządzenia MEN: w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej

wtorek, 07 listopada 2017 10:28 Prawo - Projekty aktów prawnych, opinie MEN
Drukuj

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję przesłany do konsultacji projekt rozporządzenia MEN: w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 27 listopada 2017 r. na adres KSOiW:

Pozdrawiam

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność”

Poprawiony: wtorek, 07 listopada 2017 10:32