Projekty rozporządzeń MEN.

wtorek, 20 czerwca 2017 11:29 Prawo - Projekty aktów prawnych, opinie MEN
Drukuj

Zmiany: 27.06.2017r.- dodano nowe rozporządzenie.

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję przesłany do konsultacji projekty rozporządzeń MEN:

- w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 22 czerwca 2017 r. na adres KSOiW:

- w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do dnia 28 czerwca br.

- w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 11 lipca 2017 r.

- w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 11 lipca 2017 r.

- w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 13 lipca 2017 r.

Pozdrawiam

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność”

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
26.06.17 Uzasadnienie do rozp. ws. olimpiad ~.pdf 319 Kb
26.06.17 rozporządzenie ws. olimpiad (2).pdf 559 Kb
26.06.17 OSR do rozporządzenia w sprawie oli~.pdf 459 Kb
zal_wymaganiaszkola.pdf 5723 Kb
uzasad_wymaganiaszkola.pdf 2806 Kb
roz_wymaganiaszkla.pdf 303 Kb
osr_wymaganiaszkla.pdf 2775 Kb
dokument293972.pdf 311 Kb
dokument293971.pdf 316 Kb
dokument293969.pdf 690 Kb
mlodociani294209.pdf 211 Kb
mlodociani294208.pdf 518 Kb
mlodociani294207.pdf 445 Kb
indywidualneroczneprzygotowani_uzasad.pdf 46 Kb
indywidualneroczneprzygotowani_raport.pdf 72 Kb
indywidualneroczneprzygotowani_osr.pdf 95 Kb
indywidualneroczneprzygotowani.pdf 51 Kb
Poprawiony: wtorek, 27 czerwca 2017 16:15