Projekty rozporządzeń i ustaw.

Email Drukuj PDF

Zmiany: 27.04.- dodano rozporządzenie.

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję przesłany do konsultacji:

- w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 12 maja 2017 r.

Pliki w załącznikach.

- rządowy projekt ustawy (projekt został skierowany do prac w Sejmie): o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 28 kwietnia 2017 r.

Plilki w załącznikach.

- w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 8 maja 2017r.

Link do materiału

- w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 10 maja 2017 r.

Link do materiału

- w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 8 maja 2017 r.

Link do materiału

- w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sporcie. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 10 maja 2017 r.

Link do materiału

- w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 8 maja 2017 r.

Link do materiału

- w sprawie przypadków, w jakich do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz przypadków, w jakich osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową, może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 12 maja 2017 r.

Link do materiału

- w sprawie praktycznej nauki zawodu. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 12 maja 2017 r.

Link do materiału

- w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 12 maja 2017 r.

Link do materiału

- w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii najpóźniej do 15 maja 2017 r.

Link do materiału

Adres KSOiW:

Pozdrawiam

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność”

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
pomoc_p-uzasad.pdf 2272 Kb
pomoc_p_rozporz.pdf 89 Kb
pomoc_p_osr.pdf 3400 Kb
ust_wprow_po.pdf 983 Kb
Poprawiony: czwartek, 27 kwietnia 2017 05:16  

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.