Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka na zgłoszenia kandydatów na arbitrów.

poniedziałek, 21 listopada 2016 12:16 Prawo - Projekty aktów prawnych, opinie MEN
Drukuj

W dniu 17 października 2016 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. poz. 1710), które określa m.in. wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku.

Osoby spełniające wymagania określone w ww. przepisach ustawy o systemie oświaty, które chcą ubiegać się o wpis na listę arbitrów, powinny złożyć wniosek o wpis na listę arbitrów do Ministra Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej na stronie:

Poprawiony: poniedziałek, 05 grudnia 2016 11:01