Biogramy założycieli struktur NSZZ „Solidarność” w środowisku oświatowym Regionu Środkowo-Wschodniego.

Email Drukuj PDF

Zenobia Kitówna, ur. 5 IX 1933 w Kurowie k. Puław. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydz. Nauk Humanistycznych (1960), w 1966 doktorat.

1947-1949 i 1956-1958 drużynowa ZHP, 1959-1980 phm. i hm. ogólnopolskiej nieformalnej grupy harcerek nawiązującej do dawnej Organizacji Harcerek. W VI 1949 wykonawczyni ulotek nawołujących do bojkotu zlotu organizowanego przez komunistów w święto Bożego Ciała. W 1956 uczestniczka wieców studenckich. Od 1967 uczestniczka Duszpasterstwa Nauczycielskiego (prowadzonego przez ks. Piotra Tarnowskiego). W 1967 przesłuchiwana. 1960-1984 nauczycielka w Technikum Kolejowym w Lublinie. Od wiosny 1980 wiceprzewodnicząca Rady Zakładowej w TK.

Od IX 1980 w „S”, przewodnicząca Komitetu Założycielskiego, następnie KZ; od III 1981 przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania „S” Regionu Środkowo-Wschodniego; w X 1981 współzałożycielka niezależnego miesięcznika „Solidarność Nauczycielska”; 19 XI – 3 XII 1981 współorganizatorka strajku lubelskich nauczycieli, sygnatariuszka porozumienia z wojewodą lubelskim.

Po 13 XII 1981 w ukryciu. 17 XII 1981 współorganizatorka mszy św. w rocznicę wydarzeń Grudnia ’70 w kościele oo. Kapucynów w Lublinie oraz 2 akcji ulotkowych. 4 I 1982 zatrzymana, 6 I 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Warszawie-Olszynce Grochowskiej, od 15 I 1982 w Gołdapi, od 1 III 1982 w Darłówku, uczestniczka głodówek internowanych kobiet, zwolniona 23 VII 1982. Po wyjściu współinicjatorka podziemnej Wszechnicy Nauczycielskiej w Lublinie, współorganizatorka spotkań szkoleniowych oraz obchodów rocznicy 11 XI przy klasztorze oo. Kapucynów, następnie przy parafii Niepokalanego Poczęcia NMP; kolporterka wydawnictw podziemnych: czasopism, ulotek, znaczków poczt podziemnych, kalendarzy i in. materiałów (wydawanych m.in. przez ekipę „Solidarności Nauczycielskiej”); współorganizatorka materiałów poligraficznych oraz dystrybucji darów z zagranicy (żywność i ubrania) dla nauczycieli w trudnej sytuacji materialnej. Autorka w podziemnym piśmie „Solidarność Nauczycielska”; zaangażowana w dokształcanie szykanowanej młodzieży szkolnej; współorganizatorka Tygodni Kultury Chrześcijańskiej. 1987-1989 członek Komisji Interwencji i Praworządności „S”. Kilkakrotnie przesłuchiwana. W III 1988 współinicjatorka ujawnienia Komitetu Organizacyjnego „S” Pracowników OiW w Lublinie.

1989-1990 ponownie nauczycielka w Technikum Kolejowym. We IX 1990 uczestniczka II Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Leningradzie. 1991-1992 z-ca Kuratora Oświaty w Nowym Sączu, 1993-1994 dyr. I Społecznego LO w Lublinie, od 1994 na emeryturze. 1999-2004 wykładowca Instytutu Edukacji Narodowej w Lublinie. Od 2003 członek Koła Przyjaciół Harcerstwa. Współpracowniczka Radia Maryja (audycje dla rodziców).

Współautorka opracowań Harcerki 1939-1945 (Warszawa 1973) oraz Lubelska Chorągiew Harcerek 1939-1944 (Lublin 2007). Autorka książki „Nasz jest ten dzień”.

Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2000), wyróżniona odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000). Uhonorowana Odznaką Złotą Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (2002)

5 V 1976 – 31 V 1977 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO w Lublinie w ramach SOS krypt. Akademik; do 6 VII 1989 w ramach KE/SOR krypt. Kwintet.

Zygmunt Władysław Łupina, ur. 2 V 1929 w Obroczy k. Zamościa. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Humanistyczny (1958), doktorat (1973).

1944-1947 w ZHP; 1949-1954 w ZMP, 1952-1953 przewodniczący Zarządu Uczelnianego ZMP UMCS; 1951-1954 w ZSP, 1951-1952 przewodniczący Komitetu Uczelnianego ZSP; 1951-1957 w PZPR, 1956-1957 II sekretarz Komitetu Uczelnianego. 1956-1957 działacz Studenckiego Komitetu Rewolucyjnego w Lublinie, uczestnik manifestacji, wieców poparcia dla Władysława Gomułki, współpracownik „Po Prostu” i dyskusyjnego klubu filmowego w Domu Oficerskim w Lublinie. 1956-2004 nauczyciel historii w lubelskich szkołach średnich (m.in. 1976-1989 w II LO im. Jana Zamoyskiego). 1958 – X 1980 w ZNP.

Od X 1980 w „S”; X-XII 1980 przewodniczący KZ w II LO im. J. Zamoyskiego. X 1980 – II 1981 przewodniczący Rady Regionalnej Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania „S” w Lublinie; XI 1980 – IV 1981 członek MKZ Regionu Środkowo-Wschodniego. Od XII 1980 związany z Wszechnicą Związkową, wiceprzewodniczący Wszechnicy Związkowej Regionu, przewodniczący Wszechnicy Nauczycielskiej. Wiosną 1981 uczestnik rozmów z Ministerstwem Oświaty nt. zmian w programach szkolnego nauczania. IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, IX/X 1981 delegat na I KZD. 19 XI – 2 XII 1981 współorganizator regionalnego strajku nauczycieli Lubelszczyzny.

13 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, Załężu k. Rzeszowa (organizator i prowadzący Wszechnicę Internowanych), Kielcach-Piskach; uczestnik 4 głodówek w kolejnych miejscach internowania, 31 VII 1982 zwolniony. XI/XII 1983 – 1989 członek podziemnego TZR, odpowiedzialny za działalność podziemnej Wszechnicy Związkowej, zaangażowany w duszpasterstwo środowisk pracowniczych i akademickich. 1986-1988 wielokrotnie zatrzymywany, skazywany przez kolegium ds. wykroczeń na grzywny.

IV 1989 – 1991 członek Wojewódzkiego KO „S” Wojewódzkiego KO „S” w Lublinie (od 30 VI 1989 KO „S” Lubelszczyzny); poseł RP z listy KO „S”, członek sejmowych komisji: Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących samorządu terytorialnego oraz Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego. Od 1989 na emeryturze, do 2004 zatrudniony jako nauczyciel kontraktowy; współpracownik ZR Środkowo-Wschodniego jako historyk i dokumentalista. 1998-2002 w RS AWS.

Autor książek Narodowa demokracja w woj. lubelskim 1919-1926 (Lublin 1973), Strajk nauczycieli Lubelszczyzny 19 XI – 3 XII 1981 (Archiwum Solidarności, Warszawa 1987, opublikowanej w podziemiu pod ps. Jan Autor), współautor zbiorowego opracowania Stąd ruszyła lawina. Region Środkowowschodni NSZZ «Solidarność» 1980-1989 (Lublin 2006), autor opracowania Solidarność Nauczycielska Regionu Środkowowschodniego 1980-1989 (Lublin 2009).

Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

Uhonorowany Odznaką Złotą Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (2002)

12 XII 1980 – 21 VII 1989 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO/WUSW/RUSW w Lublinie w ramach SOR krypt. Pozer.

Janusz Woźnica, ur. 23 II 1949 w Miączynie k. Zamościa. Absolwent historii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (1975).

Od 1975 nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie.

Od IX 1980 w „S”, przewodniczący KZ, wiceprzewodniczący MKZ w Hrubieszowie, IV-V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego.

Po 13 XII 1981 organizator pomocy dla internowanych i ich rodzin, kolporter niezależnych pism i wydawnictw. 1986-1989 współpracownik redakcji pisma „Informator NSZZ «Solidarność» Ziemi Zamojskiej – Roztocza”. W II 1986 aresztowany, w VI 1986 skazany przez Sąd Rejonowy w Zamościu na 1,5 roku więzienia; osadzony w ZK w Zamościu i Hrubieszowie, we IX 1986 zwolniony warunkowo ze względu na chorobę żony.

1989-1990 członek KO „S” Ziemi Zamojskiej. 1989-1991 senator RP z listy KO „S”, członek OKP; 1991-1993 senator RP z listy PSL Porozumienie Ludowe. 1998-2001 w RS AWS. 1999-2002 radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. Od 2007 na emeryturze.

Do 31 III 1987 rozpracowywany przez p. III RUSW w Hrubieszowie w ramach SOR krypt. Pionierzy; 1 X 1988 – 30 IX 1989 przez Wydz. VI WUSW w Zamościu w ramach SOR krypt. Towarzystwo.

Uhonorowany Odznaką Złotą Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (2002)

Janina Stanisława Szymajda, ur. 18 X 1940 w Noworąblowie k. Puław. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Chemii (1964).

1964-1970 nauczycielka w LO w Międzyrzecu Podlaskim, 1970-1972 w LO w Łosicach, 1972-1973 kierownik Wydz. Młodzieży Starszej w Komendzie Chorągwi ZHP w Lublinie, 1973-1976 zatrudniona w Kuratorium Oświaty i Wychowania tamże, 1976-1981 dyr. Technikum Chemicznego tamże; 1982-1983 nauczycielka chemii w VII LO w Lublinie. 1960-1984 członek nieformalnej grupy instruktorek harcerskich zgromadzonych wokół hm. Danuty Magierskiej. 1967-1980 w PZPR. 1964-1980 w ZNP (m.in. prezes koła).

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Zespole Szkół Chemicznych w Lublinie, od 10 X 1980 Tymczasowego Komitetu Koordynacyjnego „S” POiW w Lublinie. 1981 współinicjatorka akcji zbierania podpisów w zakładach pracy Lublina pod petycją do Rady Miasta w sprawie zmiany nazwy ul. Mariana Buczka na ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (zebrano ok. 10 tys. podpisów). W X 1981 współinicjatorka powołania Społecznej Rady Oświaty przy Województwie Lubelskim. 19 XI – 2 XII 1981 współorganizatorka strajku nauczycieli lubelskich szkół średnich.

13 XII 1981 wyniosła (z grupą osób z Sekcji Oświaty i Wychowania) i ukryła część dokumentów i zbiorów biblioteki ze spacyfikowanego budynku ZR w Lublinie; następnie udostępniała pomieszczenia szkoły na zebrania Sekcji OiW, 19 XII 1981 zwolniona ze stanowiska dyr. szkoły, następnie w ukryciu. 27 XII 1981 zatrzymana, po przesłuchaniu w KW MO w Lublinie i odmowie podpisania tzw. lojalki internowana w Ośr. Odosobnienia w Lublinie, Warszawie-Olszynce Grochowskiej i Gołdapi, 22 VII 1982 zwolniona. 1982-1989 autorka w podziemnym miesięczniku „Solidarność Nauczycielska. Biuletyn Pracowników Oświaty i Wychowania”; do pracy wydawniczej udostępniała własne mieszkanie. Od XI 1982 współorganizatorka podziemnej Wszechnicy Nauczycielskiej przy klasztorze oo. kapucynów w Lublinie. 1983-1988 organizatorka lubelskiej niezależnej Komisji Obrony Praw Pracowników Oświaty. 31 VIII 1983 zatrzymana na 48 godz. pod zarzutem organizowania manifestacji w rocznicę Sierpnia ’80, 2 IX 1983 skazana przez kolegium ds. wykroczeń na karę grzywny. 9 XII 1983 zwolniona z pracy. 1983-1989 katechetka w parafii katedralnej w Lublinie. 1987-1989 przedstawicielka Komisji Interwencji i Praworządności „S” na Lubelszczyznę (jedna z 3). Od III 1988 członek Komitetu Założycielskiego „S” POiW w Lublinie.

1989-1999 dyr. IX LO w Lublinie. Od 1999 członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Oddział w Lublinie, do 2003 członek Prezydium. 2001-2002 z-ca dyr. Pallotyńskiego Gimnazjum i LO w Lublinie. Od 2002 na emeryturze; przewodnicząca Regionalnego Koła Przyjaciół ZHR w Lublinie. W 2002 skarbnik Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Księdza Jerzego Popiełuszki w Lublinie. 2003-2008 przedstawicielka „S” w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i w Radzie Wojewódzkiej NFZ w Lublinie.

Wyróżniona Złotą Odznaką Zasłużonym dla Warmii i Mazur (1971), Krzyżem za Zasługi dla ZHP (1973), Medalem KEN za Szczególne Zasługi dla Oświaty i Wychowania (1998), krzyżem Semper Fidelis (2002). Uhonorowana Odznaką Złotą Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (2002)

1982-1984 rozpracowywana przez Wydz. III KW MO/WUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Dyrektorka; 1987-1989 przez p. IV RUSW w Lublinie w ramach SOS krypt. Aktywistka.

Izabella Bronikowska, ur. 1 IX 1939 w kolonii Łukówku k. Kowla na Wołyniu. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek filologia polska (1965).

1965-1974 nauczycielka w Zespole Szkół Chemicznych w Puławach, 1974-1985 w I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego tamże; 1986-1989 na rencie; 1987-1988 zatrudniona w Towarzystwie Przyjaciół Puław, 1988-1989 nauczycielka w Zespole Szkół nr 1 im. KEN w Puławach. 1978-1980 uczestniczka spotkań i wykładów TKN w Puławach, kolporterka wydawnictw niezależnych.

Od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego, następnie KZ Pracowników Oświaty i Wychowania Rejonu Puławskiego. 2 XII 1981 organizatorka strajku czynnego nauczycieli w swojej szkole.

21 II 1982 uczestniczka marszu protestacyjnego w ramach akcji spacerowej w Puławach przeciwko propagandzie w programach tv, zatrzymana, przetrzymywana w areszcie KM MO w Puławach i Lublinie, 24 II 1982 internowana w Ośr. Odosobnienia w Gołdapi, zwolniona 25 III 1982. 1982-1989 kolporterka podziemnych wydawnictw w środowisku nauczycieli puławskiej „S”; do 1985 kilkakrotnie rewizje w domu i pracowni szkolnej. 27 VI 1985 zwolniona z pracy, pozbawiona możliwości wykonywania zawodu (m.in. za przygotowanie gazetki ściennej o tematyce robotniczej zawierającej symbol krzyża), IX-XII 1985 na zasiłku z tytułu czasowego pozostawania bez pracy. XI 1985 – XI 1988 organizatorka Duszpasterskich Spotkań Literackich Młodzieży Szkół Średnich przy parafii Wniebowzięcia NMP w Puławach. XII 1988 – VI 1989 współorganizatorka działalności samokształceniowej i kulturalnej Koła Terenowego Towarzystwa Przyjaciół „Powściągliwości i Pracy”.

W 1989 członek KO w Puławach, uczestniczka kampanii wyborczej, współorganizatorka spotkań wyborczych kandydatów KO. IX 1989 – 1991 przywrócona do pracy w I LO w Puławach. 1989-2004 członek KZ „S” Pracowników Oświaty i Wychowania Powiatu Puławskiego. 1990-1994 radna Miasta Puławy z listy KO, przewodnicząca Komisji Edukacji. W 1990 współorganizatorka I Społecznego LO w Puławach, 1991-2000 nauczycielka tamże, przejściowo dyr. szkoły i prezes prowadzącego szkołę Towarzystwa Szkolnego Nauka i Praca. 1998-2002 radna Powiatu Puławskiego z listy AWS, od 2006 z listy KWW Wspólnota Samorządowa, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji. Od 2000 na emeryturze.

Autorka wspomnień W Czartorychu i gdzie indziej (Puławy 1997). Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (2000), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015)Złotą Odznaką Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania „S” (2002), uhonorowana pamiątkową statuetką redakcji pisma „Powściągliwość i Praca” (1987).

10 IX 1982 – 21 VIII 1989 rozpracowywana przez p. III RUSW w Puławach w ramach SOS krypt. Polonistka.

Ignacy Tadeusz Czeżyk, ur. 19 VI 1944 w Hołowczycach k. Łosic. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Matematyki (1968).

11 III 1968 uczestnik manifestacji studenckiej w Lublinie, pobity. 1969-1984 członek Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. 1968-2005 nauczyciel w I LO im. Adama Jerzego ks. Czartoryskiego w Puławach; w 1979 pozbawiony funkcji wychowawcy za zorganizowanie rowerowej pielgrzymki uczniów na spotkanie z Janem Pawłem II w Warszawie. W 1978 współorganizator niezależnych obchodów 11 XI na terenie tzw. Zachty (u pp. Szewczyków) w Puławach. 1978-1980 uczestnik spotkań TKN w Puławach.

Od IX 1980 w „S”; współzałożyciel koła „S” w I LO, od X 1980 przewodniczący Komitetu Założycielskiego „S” Pracowników Oświaty i Kultury w Puławach; członek Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania; 17 XI 1980 sygnatariusz porozumienia z ministrem edukacji narodowej podczas strajku w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku; IV/V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, delegat na I KZD.

13-14 XII 1981 w ukryciu, 15 XII 1981 internowany w Ośr. Odosobnienia we Włodawie, od Wielkanocy 1982 w Załężu k. Rzeszowa (uczestnik 4-dniowej głodówki protestacyjnej), od VIII 1982 w Uhercach, zwolniony w X 1982. 1983-1987 współorganizator akcji Wakacje z Bogiem. 1983-1989 współorganizator przedruków ok. 30 tytułów książek podziemnych we współpracy z poligrafią zakładową Zakładów Azotowych Puławy.

Od 1989 członek KO Lubelszczyzny, 1989-1991 poseł RP z listy KO „S”. W 1989 delegat na II WZD Regionu Środkowo-Wschodniego. 1989-1992 prezes KIK w Puławach. 1990-1991 w PC, współzałożyciel. 1992-1996 dyr. I LO w Puławach. Od 1994 członek Stowarzyszenia Wspólnota Polska, członek Zarządu Warszawskiego. 1998-2001 w RS AWS. 1998-2006 radny Województwa Lubelskiego: 1998-2002 z listy AWS, 2002-2006 z listy PO-PiS; 2005-2006 wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego. 2005-2009 dyr. Zespołu Szkół im. J.S. Lubomirskiego w Janowcu n. Wisłą. 2006-2010 radny Miasta Puławy z listy PiS.

Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1995), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1999), Odznaką Honorową Zasłużony dla Lubelszczyzny (2009). Uhonorowany Odznaką Złotą Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (2002)

XI-XII 1978 rozpracowywany przez Wydz. III KW MO w Lublinie w ramach SOS krypt. Profesor.

Grażyna Irena Wójtowicz (obecnie Wójtowicz-Huba), ur. 4 IV 1945 w Brzezicach k. Piask. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii (1968).

1968-1969 zatrudniona w VI LO w Lublinie, 1969-1976 w VIII LO, 1976-1997 w I LO tamże. 1957-1989 w ZHP, podharcmistrz. 1972-1976 prezes ogniska ZNP w VIII LO.

Od IX 1980 w „S”; przewodnicząca Komitetu Założycielskiego w I LO, następnie członek KZ. Od III 1981 wiceprzewodnicząca Rady Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania w Lublinie, XI-XII 1981 sekretarz RKS Nauczycieli.

Po 13 XII 1981 działaczka podziemia; współzałożycielka, członek zespołu redakcyjnego, organizatorka druku i kolportażu podziemnego miesięcznika „Solidarność Nauczycielska”; współorganizatorka comiesięcznych spotkań Wszechnicy Nauczycielskiej w Lublinie przy kościele oo. Kapucynów. W III 1988 członek reaktywowanego Komitetu Założycielskiego „S” POiW w Lublinie.

1989-1997 przewodnicząca Regionalnej Sekcji OiW, przewodnicząca KZ w I LO. 1990-2006 delegat na kolejne WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, 1992-1998 członek ZR, 1995-1998 Prezydium ZR i Prezydium Krajowej Sekcji OiW. 1997-2002 wicekurator oświaty w Lublinie. Od 2002 na emeryturze. Członek Stowarzyszenia Wolnego Słowa oraz Stowarzyszenia Sympatyków i Przyjaciół Osiedla Błonie w Lublinie.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1999), wyróżniona medalem Komisji Edukacji Narodowej (1999), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000). Uhonorowana Odznaką Złotą Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (2004)

Honorowa Przewodnicząca Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Strajk nauczycieli Lubelszczyzny 19 XI – 2 XII 1981, objął ok. 30 szkół ponadpodstawowych w Lublinie, Świdniku, Kraśniku, Dęblinie i Puławach. Protest miał charakter tzw. strajku czynnego: w ramach zajęć z jęz. polskiego i historii oraz zamiast zajęć z przysposobienia obronnego, przysposobienia do życia w rodzinie socjalistycznej czy zajęć praktyczno-technicznych prowadzono zajęcia-wykłady, których celem było wypełnienie „białych plam” lub odkłamanie wiedzy uczniowskiej w takich dziedzinach, jak historia, literatura, kultura czy filozofia (pozostałe lekcje odbywały się w normalnym wymiarze).

Do konfliktu doszło w związku z obsadzeniem stanowiska kuratora oświaty w Lublinie (1 X 1981), Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania „S” rozpoczęła akcję sprzeciwu wobec nominacji (akcje plakatowe, rezolucje). 14 X 1981 (Dzień Nauczyciela), podczas wiecu protestacyjnego nauczycieli w Lublinie, przewodnicząca Sekcji OiW Zenobia Kitówna ogłosiła listę 20 postulatów warunkujących „odrodzenie oświaty w woj. lubelskim”; zawierały one m.in. żądania pełnej realizacji postulatów gdańskich podpisanych przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania w XI 1980, wydrukowania w ciągu pół roku odkłamanych podręczników do nauki historii i jęz. polskiego, ogłoszenie konkursu na podręczniki przedmiotowe uwzględniające możliwości psychofizyczne dzieci, stworzenie warunków do rozwoju niezależnego ruchu harcerskiego i niezależnego ruchu młodzieżowego, pełne zaspokojenie potrzeb w zakresie dostępu dzieci do przedszkoli (m.in. przejęcie na ten cel budynku KM PZPR w Lublinie), wprowadzenie 2-tygodniowych ferii w okresie Bożego Narodzenia oraz tygodniowych w okresie Wielkanocy, odwołanie ze stanowisk kuratorów i inspektorów skorumpowanej kadry kierowniczej i powołanie nowych osób na te stanowiska po szerokiej konsultacji społecznej i w drodze konkursu. Postulaty te (oraz żądanie odwołania kuratora) stały się w następnych tygodniach przedmiotem negocjacji z wojewodą lubelskim; niepowodzenie rozmów zadecydowało o podjęciu akcji protestacyjnej.

19 XI 1981 rozpoczął się strajk czynny w VIII LO, gdzie zlokalizowano Regionalny KS Szkół w składzie: Wiktor Adamczyk, Wacław Czajka (przewodniczący), Lucyna Duma, Anna Garbalska, Barbara Haczewska, Jadwiga Hempel, Zenobia Kitówna, Kazimierz Krajka, Janina Szymajda i Grażyna Wójtowicz; strajk systematycznie rozszerzał się, do 2 XII 1981 obejmując 25 szkół ponadpodstawowych w Lublinie, po 2 w Świdniku i Kraśniku oraz po jednej w Dęblinie i Puławach; niezależne wykłady prowadziło ok. 200 wykładowców, z czego połowę stanowili pracownicy naukowi i studenci KUL. Organizatorzy strajku opracowali Apel nauczycieli do rodziców, dzieci i młodzieży szkół lubelskich, m.in. wyjaśniając w nim, że chodzi o „szkołę wolną od nacisku administracyjnego, szkołę kierowaną samorządnie, szkołę odkłamaną”.

27 XI 1981 wojewoda lubelski zgodził się na powołanie Wojewódzkiej Społecznej Rady Oświaty i Wychowania, wyłonionej w demokratycznych wyborach i złożonej z przedstawicieli wszystkich grup społecznych zainteresowanych sprawami oświaty i wychowania. 2 XII 1981 wojewoda i przedstawiciele KS podpisali wstępne porozumienie ws. powołania zespołu inicjatywnego ds. wyłonienia w demokratycznych wyborach WSROiW. Wojewoda zezwolił na kontynuowanie zainicjowanych zmian w treściach i metodach nauczania historii, jęz. polskiego, elementów filozofii, nauk społeczno-ekonomicznych i etyki w ogólnych ramach programu we wszystkich szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych w woj. lubelskim, uznał również fakt istnienia Niezależnego Ruchu Harcerskiego i Federacji Młodzieży Szkolnej oraz zadeklarował, że władza administracyjna nie będzie czynić przeszkód w działalności tych organizacji. Dla realizacji postanowień strony powołały grupę roboczą złożoną z przedstawicieli władz i „S”. Odwołano strajk czynny, zachowując gotowość do strajku czynnego we wszystkich szkołach ponadpodstawowych do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia.

Podczas strajku Regionalny KS Szkół wydał 14 nr. „Strajkowego Informatora Nauczycieli” (początkowo jako „Informator Strajkowy Nauczycieli”). Dalsze prace nad reformowaniem lubelskich szkół przerwało wprowadzenie stanu wojennego.

Biogramy opracowane przez dr Marcina Dąbrowskiego dla Encyklopedii Solidarności.

Autor wyraził zgodę na ich wykorzystanie na naszej stronie.

ZDJĘCIA - Encyklopedia Solidarności

http://www.encysol.pl/

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.