Rada SKOiW w Warszawie- komunikat, materiały filmowe.

sobota, 21 kwietnia 2012 12:38 AnPieg
Drukuj

KOMUNIKAT

(„Solidarność” oświatowa kontynuuje protest w sprawie reformy programowej w szkołach)

Nie ma jasnej deklaracji minister Szumilas o rozpoczęciu rozmów dotyczących zmiany Nowej Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego.  Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” kontynuuje protest przeciwko wprowadzaniu reformy programowej w szkołach.  25 kwietnia br. wszystkim 16-tu wojewodom zostaną wręczone petycje do Rządu RP z postulatem zmiany Podstawy Programowej.  7 maja br. przed Ministerstwem Edukacji Narodowej odbędzie się ogólnopolska pikieta.

„S” oświatowa, wspólnie z Młodzieżą Wszechpolską,  utworzyła Koalicję na Rzecz Polskiej Szkoły i zaprasza inne organizacje do przystąpienia.

19 kwietnia br.,  w Warszawie,  Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” spotkała się z Ministrem Edukacji Narodowej Krystyną Szumilas. Było to pierwsze od kilku lat spotkanie Ministra Edukacji z Radą SKOiW NSZZ „S”.

Dwugodzinne spotkanie z ministrem edukacji Krystyną Szumilas nie zakończyło sporu o reformę programową, zwłaszcza w szkołach ponadgimnazjalnych. Strony pozostały przy swoich stanowiskach. Minister Szumilas nie wyraziła woli zmiany powszechnie krytykowanej Nowej Podstawy Programowej, ograniczającej w szkołach ponadgimnazjalnych  treści języka polskiego,  historii i innych przedmiotów oraz pozbawiającej uczniów klas  pierwszych liceów ogólnokształcących dalszego kształcenia ogólnego na rzecz jednokierunkowego rozwoju.

Minister Szumilas, zaznaczyła, co prawda,  że jest otwarta na dalsze spotkania z NSZZ „S”, ale nie sprecyzowała, że mają one dotyczyć reformy programowej, o co postulowali związkowcy. Rada SKOiW NSZZ „S” wystosuje oficjalne pismo w sprawie rozpoczęcia rozmów ws. zmiany Podstawy Programowej z udziałem ekspertów, praktyków, autorytetów ze świata nauki i kultury.

Podczas spotkania poruszono jeszcze wiele innych  problemów oświaty, m.in. dotyczących finansowania oświaty, likwidacji szkół, standardów edukacyjnych, warunków pracy nauczycieli, liczebności uczniów w klasach oraz  konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.

Po spotkaniu Rada SKOiW podjęła decyzję o kontynuowaniu akcji protestacyjnej. W przyszłym tygodniu, 25 kwietnia br. ,we wszystkich województwach przedstawiciele NSZZ „S” i innych organizacji przeciwnych reformie programowej złożą petycje do Rządu RP  z żądaniem wycofania reformy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych. Wręczaniu petycji mogą towarzyszyć pikiety i konferencje prasowe. Ogólnopolska pikieta przed MEN jest planowana 7 maja br.

W celu skoordynowania działań różnych organizacji zatroskanych o przyszłość polskiej oświaty powołano Koalicję na Rzecz Polskiej Szkoły.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Rada SKOiW w Warszawie- wystąpienie i pytania do minister Krystyny Szumilas

Konferencja prasowa

 

Pytanie- Lech Ordon

 

 

images/galerie/2012/galeria/galeriawawa/1.jpg, images/galerie/2012/galeria/galeriawawa/1.jpg,, Rada SKOiW Warszawa.