KOMUNIKAT Nr 1 Ogólnopolskiego Sztabu Protestacyjnego SKOiW NSZZ „Solidarność”

sobota, 14 kwietnia 2012 11:11 AnPieg
Drukuj

Obradujący w Warszawie Ogólnopolski Sztab Protestacyjny Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” opracował harmonogram działań protestacyjnych  przeciwko wprowadzeniu reformy programowej, zwłaszcza w szkołach ponadgimnazjalnych.  Działania te zostaną podjęte, jeśli MEN nie przystąpi do rozmów w sprawie zmiany Nowej Podstawy Programowej.

„S” oświatowa domaga się uchylenia rozporządzeń MEN w sprawie Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego i  w sprawie ramowych planów nauczania, które m.in. ograniczają treści języka polskiego i historii oraz zmuszają już uczniów pierwszej klasy liceów ogólnokształcących do wyboru kierunku profilu i dalszej kariery edukacyjnej.

Sekcja Krajowa żąda także od Ministra Edukacji Narodowej ujawnienia nazwisk autorów reformy programowej i rozliczenia kosztów jej wprowadzania.

19 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się posiedzenie Rady SKOiW NSZZ „Solidarność”, na którą została zaproszona minister Krystyna Szumilas. Sztab Protestacyjny SKOiW zaproponuje Pani Minister rozpoczęcie rozmów z udziałem ekspertów i praktyków na temat zmiany Nowej Podstawy Programowej. Od przyjęcia lub odrzucenia tej propozycji będzie zależało wdrożenie dalszych działań protestacyjnych.

Wojciech Jaranowski

Rzecznik SKOiW NSZZ „Solidarność”