Uchwała i Stanowiska Rady Sekcji- 02.04.2012

wtorek, 03 kwietnia 2012 08:24 AnPieg
Drukuj

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w Krakowie Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” powołała Ogólnopolski Sztab Protestacyjny. Związkowcy żądają uchylenia rozporządzeń MEN w sprawie Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego i  w sprawie ramowych planów nauczania. Rada SKOiW wezwała  Ministra Edukacji Narodowej do ujawnienia nazwisk autorów reformy programowej oraz do publicznego i szczegółowego rozliczenia kosztów jej przygotowania i wdrożenia  na wszystkich poziomach kształcenia.

W związku z trwającym protestem głodowym, zorganizowanym przez byłych opozycjonistów, Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” kolejny raz wezwała Ministra Edukacji Narodowej do rozpoczęcia rozmów z głodującymi. Popierając ten słuszny protest, Rada postanowiła rozszerzyć działania protestacyjne, w celu zwrócenia uwagi społeczeństwa na skutki, jakie przyniesie wprowadzenie reformy programowej. Członkowie Rady SKOiW uważają, że uczniowie i ich rodzice poniosą bezpośrednie konsekwencje tej wyjątkowo źle przygotowanej reformy.

Uchwała i stanowiska w załącznikach.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Stanowisko ws. kosztów wprowadzania reformy programowej.doc 40 Kb
Uchwała ws. powołania OSP-1.doc 43 Kb
Stanowisko ws. reformy programowej-1.doc 42 Kb
Stanowisko ws. odrzucenia referendum-1.doc 39 Kb
S oświatowa powołała Sztab Protestacyjny- komunikat-2.doc 46 Kb