Olkusz: Uchwała Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie społecznego monitoringu negatywnych skutków zmian w oświacie

sobota, 25 kwietnia 2009 02:58 AnPieg
Drukuj

 

Uchwała

Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność

w sprawie społecznego monitoringu negatywnych skutków zmian w oświacie

 

W związku z pogarszająca się sytuacja polskiej oświaty Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” postanawia stworzyć mapę problemów edukacyjnych występujących w szkołach i placówkach oświatowych.

Rada uważa, że przeprowadzone zmiany w Karcie Nauczyciela i ustawie o systemie oświaty są zagrożeniem dla właściwego funkcjonowania systemu oświaty w Polsce i dlatego zobowiązuje wszystkie oświatowe struktury Związku do monitorowania i dokumentowania skutków zmian w prawie oświatowym wprowadzonych przez obecny rząd.

 

Rada zwraca się również z prośbą do wszystkich członków Związku o przekazywanie do wiadomości Sekcji Krajowej udokumentowanych danych o wszelkich nieprawidłowościach występujących w placówkach oświatowych.

 

Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”

Stefan Kubowicz

Olkusz, 25 kwietnia 2009 roku