Dokumenty z obrad SKOiW NSZZ „Solidarność” w dniach 1-2 marca br. w Toruniu

piątek, 02 marca 2012 17:33 AnPieg
Drukuj

Komunikat z posiedzenia Rady Sekcji

Dramatyczna sytuacja w oświacie będąca efektem zmian w prawie z 2008 r.,  postulaty naprawy edukacji w Polsce i  plan działań Sekcji Krajowej – to najważniejsze tematy obradującej w Toruniu  Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” w przyjętym stanowisku uważa, iż obecna dramatyczna sytuacja w polskiej oświacie  jest efektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty dokonanej w 2008 roku z inicjatywy Rządu RP przez Parlament RP.

Nowelizacja ta i wynikające z niej rozporządzenia MEN spowodowały m.in. masową likwidację szkół i placówek oświatowych, wprowadzenie krytykowanej przez środowiska oświatowe i naukowe Nowej Podstawy Programowej, ograniczenie roli i kompetencji kuratorów oświaty.

Sekcja Krajowa protestowała w 2008 r. przeciwko zmianom w ustawie o systemie oświaty i wprowadzeniu Nowej Podstawy Programowej, przestrzegając przed ich negatywnymi skutkami zarówno dla uczniów jak  i nauczycieli. W  negatywnej opinii do projektu tej ustawy Rada SKOiW przestrzegała, że proponowane zmiany grożą:

Rzeczywistość pokazuje, że SKOiW NSZZ „Solidarność” dokonała  trafnej oceny możliwych skutków projektowanych zmian w systemie polskiej edukacji – podkreślają członkowie Rady SKOiW w stanowisku w sprawie bieżącej sytuacji w oświacie.

Rada SKOiW domaga się od  Rządu RP, ponoszącego konstytucyjną odpowiedzialność za stan oświaty, niezwłocznego  przystąpienia do zdecydowanych działań, które położą kres masowej likwidacji szkół i pogarszaniu jakości polskiej edukacji. W ocenie SKOiW NSZZ „Solidarność” koniecznym jest:

Jednocześnie SKOiW NSZZ „Solidarność” wyraża gotowość do merytorycznego współdziałania  w duchu rzeczywistego dialogu społecznego w celu ratowania polskiego systemu edukacji.

Rada Sekcji Krajowej wystąpi z Listem Otwartym do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dramatycznej sytuacji w oświacie i zaprosi minister Krystynę Szumilas na nadzwyczajne posiedzenie Rady SKOiW NSZZ „Solidarność”.

Członkowie Rady SKOiW podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z  Konstytucją  ustaw emerytalnych likwidujących prawo nauczycieli do przechodzenia na wcześniejsze emerytury.

W związku z rezygnacją Krzysztofa Jędrzejczyka z przewodniczenia Zespołowi SKOiW ds. Szkolnictwa Zawodowego Rada Sekcji Krajowej podziękowała dotychczasowemu przewodniczącemu Zespołu za ogromną pracę i wkład w rozwój tego obszaru edukacji.  Nowym przewodniczącym Zespołu został  Roman Laskowski.

W przerwie obrad członkowie Rady SKOiW uczestniczyli we Mszy Św. odprawionej przez Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego – ordynariusza Diecezji Toruńskiej. Ks. Biskup wygłosił okolicznościową homilię zakończoną wyrazami wdzięczności wobec związkowców i nauczycieli, prosząc o ich przekazanie  wszystkim członkom NSZZ „Solidarność”.

Członkowie Rady SKOiW odwiedzili także Rozgłośnię Radia Maryja w Toruniu. Delegacja Rady złożyła wiązankę kwiatów na grobie Ryszarda Grzywińskiego – wieloletniego przewodniczącego „Solidarności” oświatowej w Toruniu i członka Prezydium Sekcji Krajowej zmarłego podczas manifestacji związkowej w Warszawie.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

*****

Stanowisko Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w sprawie bieżącej sytuacji w oświacie

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” uważa, iż obecna dramatyczna sytuacja w polskiej oświacie jest efektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, dokonanej w 2008 roku z inicjatywy Rządu RP przez Parlament RP.

Zmiana ustawy i wynikające z niej rozporządzenia MEN spowodowały masową likwidację szkół i placówek oświatowych.

Praktyka pokazuje, że jedynym czynnikiem decydującym o likwidacji szkół przez samorządy jest czynnik ekonomiczny, pomimo, że placówka cieszy się zainteresowaniem rodziców, uczniów i ciekawą ofertą edukacyjną.

SKOiW NSZZ „Solidarność” zaopiniowała negatywnie w/w projekt ustawy, stwierdzając, że zaproponowane zmiany grożą:

Rzeczywistość pokazuje, że SKOiW NSZZ „Solidarność” dokonała  trafnej oceny możliwych  skutków projektowanych zmian w systemie polskiej edukacji.

Domagamy się, aby Rząd RP, który ponosi konstytucyjną odpowiedzialność za stan oświaty, niezwłocznie przystąpił do zdecydowanych działań, które położą kres masowej likwidacji szkół i pogarszaniu jakości polskiej edukacji. W ocenie SKOiW NSZZ „Solidarność” koniecznym jest:

SKOiW NSZZ „Solidarność” podtrzymuje gotowość do merytorycznego współdziałania w duchu rzeczywistego dialogu społecznego, w celu ratowania polskiego systemu edukacji.

Z poważaniem,

Ryszard Proksa

Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
stanowisko ws. sytuacji w oświacie.pdf 867 Kb
komunikat z posiedzenia Rady SKOiW NSZZ S - 1-2.03.2012 r.w Toruniu.pdf 1330 Kb