Dokumenty z obrad SKOiW NSZZ „Solidarność” w dniach 1-2 marca br. w Toruniu

Email Drukuj PDF

Komunikat z posiedzenia Rady Sekcji

Dramatyczna sytuacja w oświacie będąca efektem zmian w prawie z 2008 r.,  postulaty naprawy edukacji w Polsce i  plan działań Sekcji Krajowej – to najważniejsze tematy obradującej w Toruniu  Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” w przyjętym stanowisku uważa, iż obecna dramatyczna sytuacja w polskiej oświacie  jest efektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty dokonanej w 2008 roku z inicjatywy Rządu RP przez Parlament RP.

Nowelizacja ta i wynikające z niej rozporządzenia MEN spowodowały m.in. masową likwidację szkół i placówek oświatowych, wprowadzenie krytykowanej przez środowiska oświatowe i naukowe Nowej Podstawy Programowej, ograniczenie roli i kompetencji kuratorów oświaty.

Sekcja Krajowa protestowała w 2008 r. przeciwko zmianom w ustawie o systemie oświaty i wprowadzeniu Nowej Podstawy Programowej, przestrzegając przed ich negatywnymi skutkami zarówno dla uczniów jak  i nauczycieli. W  negatywnej opinii do projektu tej ustawy Rada SKOiW przestrzegała, że proponowane zmiany grożą:

 • obniżeniem jakości kształcenia,
 • segregacją edukacyjną i społeczną uczniów wynikającą z prywatyzacji szkół,
 • pogorszeniem warunków nauki i bezpieczeństwa w szkołach i placówkach,
 • oddaniem zbyt dużej części nadzoru edukacji w ręce samorządów, dla których głównym kryterium jest czynnik ekonomiczny,
 • pogorszeniem sytuacji dzieci sześcioletnich, z uwagi na brak właściwego przygotowania projektu wdrożenia obowiązku szkolnego od 6-tego roku życia,
 • pogorszeniem warunków pracy i nauki w szkołach podstawowych przez skokowe zwiększenie liczebności dzieci w szkole i poszczególnych oddziałach, wydłużenie pracy szkół,
 • ograniczeniem liczby godzin języka polskiego, historii, geografii i realizowanie programu w dwóch różnych typach szkół.

Rzeczywistość pokazuje, że SKOiW NSZZ „Solidarność” dokonała  trafnej oceny możliwych skutków projektowanych zmian w systemie polskiej edukacji – podkreślają członkowie Rady SKOiW w stanowisku w sprawie bieżącej sytuacji w oświacie.

Rada SKOiW domaga się od  Rządu RP, ponoszącego konstytucyjną odpowiedzialność za stan oświaty, niezwłocznego  przystąpienia do zdecydowanych działań, które położą kres masowej likwidacji szkół i pogarszaniu jakości polskiej edukacji. W ocenie SKOiW NSZZ „Solidarność” koniecznym jest:

 • zwiększenie nakładów na oświatę ,
 • opracowanie standardów oświatowych,
 • ograniczenie samowoli organów prowadzących poprzez wzmocnienie kompetencji organów sprawujących nadzór pedagogiczny,
 • objęcie przedszkoli dotacją oświatową,
 • dokonania zmiany podstawy programowej,
 • naprawa systemu szkolnictwa zawodowego.

Jednocześnie SKOiW NSZZ „Solidarność” wyraża gotowość do merytorycznego współdziałania  w duchu rzeczywistego dialogu społecznego w celu ratowania polskiego systemu edukacji.

Rada Sekcji Krajowej wystąpi z Listem Otwartym do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dramatycznej sytuacji w oświacie i zaprosi minister Krystynę Szumilas na nadzwyczajne posiedzenie Rady SKOiW NSZZ „Solidarność”.

Członkowie Rady SKOiW podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z  Konstytucją  ustaw emerytalnych likwidujących prawo nauczycieli do przechodzenia na wcześniejsze emerytury.

W związku z rezygnacją Krzysztofa Jędrzejczyka z przewodniczenia Zespołowi SKOiW ds. Szkolnictwa Zawodowego Rada Sekcji Krajowej podziękowała dotychczasowemu przewodniczącemu Zespołu za ogromną pracę i wkład w rozwój tego obszaru edukacji.  Nowym przewodniczącym Zespołu został  Roman Laskowski.

W przerwie obrad członkowie Rady SKOiW uczestniczyli we Mszy Św. odprawionej przez Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego – ordynariusza Diecezji Toruńskiej. Ks. Biskup wygłosił okolicznościową homilię zakończoną wyrazami wdzięczności wobec związkowców i nauczycieli, prosząc o ich przekazanie  wszystkim członkom NSZZ „Solidarność”.

Członkowie Rady SKOiW odwiedzili także Rozgłośnię Radia Maryja w Toruniu. Delegacja Rady złożyła wiązankę kwiatów na grobie Ryszarda Grzywińskiego – wieloletniego przewodniczącego „Solidarności” oświatowej w Toruniu i członka Prezydium Sekcji Krajowej zmarłego podczas manifestacji związkowej w Warszawie.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

*****

Stanowisko Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
w sprawie bieżącej sytuacji w oświacie

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” uważa, iż obecna dramatyczna sytuacja w polskiej oświacie jest efektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, dokonanej w 2008 roku z inicjatywy Rządu RP przez Parlament RP.

Zmiana ustawy i wynikające z niej rozporządzenia MEN spowodowały masową likwidację szkół i placówek oświatowych.

Praktyka pokazuje, że jedynym czynnikiem decydującym o likwidacji szkół przez samorządy jest czynnik ekonomiczny, pomimo, że placówka cieszy się zainteresowaniem rodziców, uczniów i ciekawą ofertą edukacyjną.

SKOiW NSZZ „Solidarność” zaopiniowała negatywnie w/w projekt ustawy, stwierdzając, że zaproponowane zmiany grożą:

 • „obniżeniem jakości kształcenia,
 • segregacją edukacyjną i społeczną uczniów wynikająca z prywatyzacji szkół,
 • pogorszeniem warunków nauki i bezpieczeństwa w szkołach i placówkach,
 • oddaniem zbyt dużej części nadzoru edukacji w ręce samorządów, dla których głównym kryterium jest czynnik ekonomiczny,
 • pogorszeniem sytuacji dzieci sześcioletnich, z uwagi na brak właściwego przygotowania projektu wdrożenia obowiązku szkolnego od 6-tego roku życia,
 • pogorszeniem warunków pracy i nauki w szkołach podstawowych przez skokowe zwiększenie liczebności dzieci w szkole i poszczególnych oddziałach, wydłużenie pracy szkół,
 • ograniczeniem liczby godzin języka polskiego, historii, geografii i realizowanie programu w dwóch różnych typach szkół.”

Rzeczywistość pokazuje, że SKOiW NSZZ „Solidarność” dokonała  trafnej oceny możliwych  skutków projektowanych zmian w systemie polskiej edukacji.

Domagamy się, aby Rząd RP, który ponosi konstytucyjną odpowiedzialność za stan oświaty, niezwłocznie przystąpił do zdecydowanych działań, które położą kres masowej likwidacji szkół i pogarszaniu jakości polskiej edukacji. W ocenie SKOiW NSZZ „Solidarność” koniecznym jest:

 • zwiększenie nakładów na oświatę ,
 • opracowanie standardów oświatowych,
 • ograniczenie samowoli organów prowadzących poprzez wzmocnienie kompetencji organów sprawujących nadzór pedagogiczny,
 • objęcie przedszkoli dotacją oświatową,
 • dokonania zmiany podstawy programowej,
 • naprawy systemu szkolnictwa zawodowego.

SKOiW NSZZ „Solidarność” podtrzymuje gotowość do merytorycznego współdziałania w duchu rzeczywistego dialogu społecznego, w celu ratowania polskiego systemu edukacji.

Z poważaniem,

Ryszard Proksa

Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.