Pismo Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 16 marca 2009 roku do Posłów Sejmu RP z prośbą o utrzymanie veta Prezydenta RP do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty...

Email Drukuj PDF

Gdańsk-Warszawa, 16. 03. 2009 r.

Szanowni Posłowie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo Posłowie,

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zwraca się z prośbą o utrzymanie weta Prezydenta RP do ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, znowelizowanej 23 stycznia 2009 roku.

 

Zwracamy uwagę, że wprowadzenie tej ustawy grozi:

1) chaosem organizacyjnym w przedszkolach i szkołach podstawowych i to już w okolicach 1 września 2009 roku,

2) zwiększeniem dysproporcji między ofertą edukacyjną szkół na wsi a ofertą szczególnie w dużych miastach,

3) pogłębieniem braków finansowych na tak poważne, nowe zadania edukacyjne,

4) poczuciem naruszania praw obywatelskich rodziców do wpływu na edukację swoich dzieci,

5) pospieszną prywatyzacją kosztem mienia publicznego – przy możliwym naruszaniu praw pracowniczych,

6) zbyt daleko idącym ograniczeniu nadzoru kuratoryjnego,

7) odchodzeniem od narodowego charakteru nauczania historii i języka polskiego.

Wprowadzenie tej ustawy grozi chaosem organizacyjnym – szczególnie w okolicach początku roku szkolnego – tak w odniesieniu do szkół, jak i rodziców uczniów, którzy mają pójść do pierwszej klasy albo wybrać przedszkole lub „wirtualną” zerówkę.

Problem główny, jaki stworzy ustawa już od 1 września 2009 roku, nie dotyczy samego włączenia dzieci sześcioletnich do klas pierwszych szkół podstawowych, ale zagwarantowania wszystkim dzieciom miejsc w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub możliwości skorzystania z innej formy wychowania przedszkolnego dla dzieci, szczególnie pięcioletnich, które zgodnie ze znowelizowanym art. 14 ustawy o systemie oświaty, nabyły takie prawo.

Pospieszne wdrażanie zmian grozi zwiększeniem, mimo że cel miał być odwrotny, dysproporcji między ofertą i poziomem edukacji na wsi, a szczególnie większymi ośrodkami miejskimi.

Wiele gmin nie jest przygotowanych do pełnej realizacji tego zadania już za kilka miesięcy. Problem zwiększa się z uwagi na brak środków finansowych, tym bardziej, że już zostały ograniczone o ok. 80% (obcięto 300 mln zł), w związku z programem oszczędnościowym Rządu RP. Za nieetyczne uznajemy pojawiające się praktyki, gdy włodarze gmin, wprowadzając różnego rodzaju przymus, chcą nakłonić rodziców, żeby już tym roku, w komplecie godzili się, aby sześcioletnie dzieci trafiały do I klas szkół podstawowych. To zaprzeczenie idei państwa obywatelskiego, podmiotowego prawa wyboru rodziców, w okresie najbliższych trzech lat, ścieżki szkolnej lub przedszkolnej dla swoich dzieci, mających sześć lat.

Zwracamy także uwagę na rażące niedostosowanie strony programowej w okresie przejściowym. Ma bowiem obowiązywać tylko podstawa programowa (rozporządzenie zostało podpisane przez minister Katarzynę Hall 23 grudnia 2008 r.) dla klas I-III szkół podstawowych. Nie ma rozwiązania przejściowego dla dzieci sześcioletnich, które nie będą w I klasach szkół podstawowych. Tłumaczenie, że treści programowe jakoś wybierze sobie nauczyciel, tak naprawdę kompromituje autorów tej zmiany.

Już nie chcemy wyliczać takich faktów, jak brak podręczników, planów nauczania, systemu doskonalenia nauczycieli do tej zmiany, brak odpowiednich testów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, które mają wydawać opinie o możliwości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

W związku z powyższym i w sytuacji, gdy w obecnym stanie prawnym sześciolatki mogą chodzić do pierwszych klas (to uprawnienie obowiązuje od lat, warto je tylko odpowiednio reklamować) Sekcja Krajowa stoi na stanowisku, że należy:

1) podjąć decyzję o przyjęciu weta Prezydenta RP do zmienionej ustawy oświatowej,

2) pilnie przystąpić do prac nad nowym kształtem ustawy, między innymi zmieniając – przesuwając w czasie obowiązek tworzenia wychowania przedszkolnego dla pięciolatków. Warto w tych pracach koncentrować się na zadaniu głównym, gdyż „wszystkoizm”, czy tzw. łapanie wielu przysłowiowych srok za ogon, nie służy realizacji tak dużego wyzwania, jakim na pewno jest wielkie zadanie logistyczne związane z przesunięciem obowiązku szkolnego do szóstego roku życia,

3) utworzyć w parlamencie zespół, który będzie na bieżąco monitorował stan przygotowań i działania MEN, innych resortów (w tym finansów), gmin i innych organów prowadzących, do powszechnego przesunięcia obowiązku szkolnego dla sześciolatków.

Przypominamy, że oświata jest dobrem wspólnym, a zmiany powinny odbywać się w atmosferze dialogu, rozumienia racji rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, organów prowadzących. W oświacie nie dzieje się obecnie nic na tyle złego, aby zmiany wprowadzać bez należytego przygotowania, dokonując operacji na żywym i tak wrażliwym organizmie, jakim jest edukacja. O taką wrażliwość, o którą upomina się między innymi Czesław Miłosz w wierszu „Do polityka”, apelujemy.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący SKOiW NSZZ "S"

Stefan Kubowicz


 


 

 

Czesław Miłosz

Do Polityka

Kto ty jesteś człowieku - zbrodniarz czy bohater?
Ty, którego do czynu wychowała noc.
Oto starca i dziecka w ręku dzierżysz los
I twarz twoja zakryta
Jak golem nad światem.


Czy obrócisz w popioły miasto czy ojczyznę?
Stój! Zadrżyj w sercu swoim! Nie umywaj rąk!
Nie oddawaj wyroku niespełnionym dziejom!
Twoja jest waga i twój jest miecz.
Ty, ponad ludzką troską, gniewem i nadzieją
Ocalasz albo gubisz
Pospolitą rzecz.


Ty jesteś dobry i w gronie rodziny
Pieściłeś nieraz blask dziecinnych głów.
Ale jeżeli przeklnie ciebie - milion rodzin?
Biada! Co pozostanie z twoich dobrych dni?
Co pozostanie z twoich krzepkich mów?
Ciemność nadchodzi.


Gwarne miasta i pola, kopalnie, okręty,
Na twojej dłoni, ludzkiej, jakże ludzkiej.
Patrz. Linia twego życia tędy będzie szła.
Trzykroć błogosławiony
Po trzykroć przeklęty
Władco dobra
Albo władco zła

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Czesław Miłosz: Wiersze, t. I., Kraków 1984r.

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.