Pismo Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 16 marca 2009 roku do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w podziękowaniu za zawetowanie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

poniedziałek, 16 marca 2009 20:02 AnPieg
Drukuj

Gdańsk-Warszawa, 16. 03. 2009 r.

Szanowny Pan

Lech Kaczyński -

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” serdecznie dziękuję za zawetowanie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Decyzja Pana Prezydenta jest zgodna z naszą opinią, iż zmiany zapisane w ustawie grożą:

 

1/ chaosem organizacyjnym w przedszkolach i szkołach podstawowych,

2/ zwiększeniem dysproporcji między ofertą edukacyjną szkół na wsi a szczególnie ofertą w dużych miastach,

3/ pogłębieniem braków finansowych na tak poważne, nowe zadania edukacyjne,

4/ poczuciem naruszania praw obywatelskich rodziców do wpływu na edukację swoich dzieci,

5/ a w związku z innymi zapisami ustawy, także:

a/ pospieszną prywatyzacją kosztem mienia publicznego i przy możliwym naruszaniu praw pracowniczych,

b/ zbyt daleko idącym ograniczeniem nadzoru kuratoryjnego,

c/ odchodzeniem od narodowego charakteru nauczania historii i języka polskiego.

Informujemy, że w sprawie tej skierowaliśmy pismo do Pań Posłanek i Panów Posłów z prośbą o utrzymanie weta Pana Prezydenta w stosunku do w/w ustawy (w załączeniu).

Z wyrazami szacunku: