Olkusz: Apel Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie społecznego monitoringu negatywnych skutków zmian w oświacie

piątek, 24 kwietnia 2009 02:56 AnPieg
Drukuj

APEL

w sprawie społecznego monitoringu negatywnych skutków zmian w oświacie

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” – w związku z trudną sytuacją polskiej oświaty – apeluje do pracowników oświaty, rodziców, przedstawicieli organów prowadzących, środków społecznego przekazu o pomoc w monitorowaniu tych działań, które szkodzą polskiej szkole, naruszają zasady dialogu, godzą w interesy uczniów i ich rodziców oraz pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.


 

Wprowadzone zmiany w prawie oświatowym spowodują, zamiast obiecywanego wyrównywania szans edukacyjnych, pogłębienie różnic w poziomie wychowania i wykształcenia młodego pokolenia w zależności od zamożności samorządów i rodziców.

Zgromadzone informacje wykorzystane zostaną do stworzenia mapy problemów edukacyjnych w Polsce, która będzie stanowić podstawę dalszych działań Sekcji Krajowej.

Możliwe obszary negatywnych skutków zmian:

1) prywatyzacja szkół, zamykanie i przenoszenie-łączenie szkół i placówek oświatowych;

2) naruszanie zasady obiektywizmu postępowania konkursowego wyboru dyrektorów szkół w związku z ograniczeniem wpływu strony społecznej i nadzoru pedagogicznego;

3) zwiększanie liczby uczniów w klasach szkolnych lub grupach przedszkolnych;

4) przypadki nepotyzmu i zatrudniania nauczycieli niezgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o kwalifikacjach;

5) nieuzasadniona redukcja zatrudnienia nauczycieli i pracowników administracyjno – obsługowych pod hasłem racjonalizacji wydatków;

6) lekceważenie przez samorządy obowiązku zapewnienia dzieciom sześcio- i pięcioletnich opieki przedszkolnej;

7) negatywne skutki ograniczenia kompetencji nadzoru pedagogicznego dla jakości nauczania i wychowania;

8) sposoby wprowadzania do realizacji dodatkowej niepłatnej godziny pracy nauczycieli (art. 42. ust. 2 pkt Karty Nauczyciela);

9) wpływ zmian programowych na efekty nauczania (brak nowych programów nauczania i podręczników);

10) pomijanie lokalnych struktur związków zawodowych w procesie opiniowania projektów organizacji pracy szkół (z uwzględnieniem aneksów);

11) nieprawidłowości w interpretacji nowych zasad wynagradzania pracowników administracyjno – obsługowych szkół oraz wszelkie inne niepokojące sytuacje i zdarzenia funkcjonowania oświaty.

Prosimy o zgłaszanie przypadków nieprawidłowości – za pośrednictwem Sekcji Regionalnych lub bezpośrednio do Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność (80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, tel.fax: 58/308-44-59, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Uwaga: w razie zastrzeżenia – gwarantujemy poufność).

Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”

Stefan Kubowicz

Olkusz, 24 kwietnia 2009 roku