Komunikat z posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Zwierzyńcu w dniach 20-21 lutego 2009

sobota, 21 lutego 2009 19:58 AnPieg
Drukuj

KOMUNIKAT

z posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” w Zwierzyńcu w dniach 20-21 lutego 2009 r.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ostrzega Rząd przed eskalacją fali protestów w oświacie. Niezadowolenie związkowców budzą uchwalone przez Sejm RP zmiany w ustawie o systemie oświaty, zwłaszcza te prowadzące do prywatyzacji szkół i ograniczenia odpowiedzialności państwa za edukację, nowa podstawa programowa oraz propozycje nowej tabeli płac zasadniczych nauczycieli.

 

 

 

Obradująca w Zwierzyńcu Rada Sekcji Krajowej przyjęła stanowisko, w którym krytycznie ocenia przebieg negocjacji płacowych w MEN. Rada Sekcji nie wyraziła zgody na dalsze spłaszczanie płac nauczycieli.

- Nauczyciele dyplomowani i mianowani nie otrzymają nawet obiecanego przez Rząd RP od stycznia br. 5 proc. wzrostu płacy zasadniczej. Zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli stażystów i kontraktowych będzie sfinansowane kosztem płac nauczycieli dyplomowanych i mianowanych – czytamy w stanowisku Rady.

Rada Sekcji Krajowej domaga się znaczącego wzrostu udziału płacy zasadniczej w średnim wynagrodzeniu nauczycieli, większych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

Odnosząc się do informacji medialnych o skali podwyżek w oświacie Rada SKOiW stwierdziła, że wbrew uporczywym kłamstwom szerzonym przez Rząd o rzekomym wzroście płac nauczycieli w roku 2009 o 10 procent rzeczywisty wzrost płac nie wyniesie nawet 6,7 proc.

Członkowie Rady wysłuchali relacji Haliny Kurpińskiej, wiceprzewodniczącej Sekcji Krajowej z obrad sejmowej podkomisji zajmującej się projektem poselskim ustawy o tzw. świadczeniach kompensacyjnych dla nauczycieli. Projekt ten zawiera szereg błędów prawnych, co stwierdził nawet Rząd w stanowisku odnoszącym się do projektu tej ustawy. Proponowane rozwiązania, a zwłaszcza wysokość tzw. świadczenia kompensacyjnego (80% emerytury pomostowej) są odbierane przez związkowców z NSZZ „S” jako uwłaczające dla nauczycieli.

Rada Sekcji Krajowej czeka na decyzję Prezydenta w sprawie zmian w ustawie o systemie oświaty, przewidujących m.in. przekazywanie szkół przez samorządy osobom fizycznym i prawnym. Jeśli Pan Prezydent zastosuje weto do tej ustawy, to w dniu głosowania w Sejmie nad wetem Prezydenta odbędzie się pod Sejmem demonstracja NSZZ „Solidarność”.

Rada SKOiW z dezaprobatą odnosi się do podpisanego w grudniu 2008 r. przez Panią Minister Edukacji rozporządzenia o nowej podstawie programowej. Zdaniem Rady to w pośpiechu przygotowane i podpisane rozporządzenie jest powszechnie krytykowane nie tylko przez nauczycieli, ale także przez ludzi nauki, twórców kultury. Nowa podstawa programowa została skonstruowana przy niewielkim udziale nauczycieli – praktyków. Krytyka tego dokumentu dotyczy praktycznie każdego przedmiotu. Najbardziej krytykowane rozwiązania to:

- odejście od zintegrowanego charakteru nauczania na pierwszym etapie kształcenia,

- kontrowersyjna lista lektur,

- ograniczenie nauczania historii, szczególnie w zakresie historii najnowszej.

- Obecne zmiany w systemie edukacji są groźne nie tylko dla samych nauczycieli, ze względu na niekorzystne zmiany płacowe i pozbawienie prawa do wcześniejszych emerytur, ale przede wszystkim dla społeczeństwa, gdyż obniży się znacznie poziom kształcenia. Wykształcenie stanowiło nasz poważny atut w Europie, teraz równamy w dół – podsumowuje Teresa Misiuk – przewodnicząca Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego.


Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski