Apel Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do nauczycielskich związków zawodowych w Europie i świecie z dnia 23 styczna 2009 roku

piątek, 23 stycznia 2009 19:41 AnPieg
Drukuj

Warszawa, dnia 23 stycznia 2009 r.

 

Związki Zawodowe Nauczycieli

wszystkie

 

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność apeluje do wszystkich nauczycielskich związków zawodowych w Europie i świecie o podjęcie wspólnej walki z liberalnymi zamiarami powszechnej prywatyzacji szkół i wyzbywania się przez rządzących odpowiedzialności za cele i efekty edukacji dzieci i młodzieży.

 

W obliczu globalnego kryzysu finansowego oraz widocznych trendów liberalnego podejścia do kwestii edukacyjnych wyrażamy nasze zaniepokojenie nowymi projektami rządów, w tym Rządu RP, które zachęcają do całkowitej prywatyzacji szkolnictwa, włączając przedszkola.

Jako związek zawodowy wywodzący się z walki o wolność Polski i innych narodów apelujemy do wszystkich związków zawodowych o pilne opracowanie wspólnej strategii solidarnych działań przeciwko wszelakim formom prywatyzacji szkół, która doprowadzi do segregacji edukacyjnej i społecznej uczniów, obniżenia jakości kształcenia dzieci
i młodzieży oraz pogorszenia sytuacji zawodowej nauczycieli.

Edukacja nie może być postrzegana jako rynek komercyjny i traktowana jako zwykła usługa! Jest ona dobrem społecznym.

Edukacja powinna być zorganizowana zgodnie z ideałami równości społecznej, musi zapewniać powszechną i bezpłatną dostępność do wysokiej jakości edukacji dla całego społeczeństwa. W edukacji najważniejszy jest młody człowiek, a jego przyszłość powinna być stawiana ponad czyjąkolwiek chęcią zysku finansowego.

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność oczekuje od wszystkich rządów, a więc także od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej uczciwego i partnerskiego dialogu społecznego w kwestii oświaty oraz zaprzestania polityki oszczędności finansowych kosztem uczniów, rodziców i pracowników edukacji.

 

Przewodniczący SKOiW NSZZ „S”

Stefan Kubowicz