Stanowisko w sprawie zmian dotyczących ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

czwartek, 01 grudnia 2011 11:14 AnPieg
Drukuj

Stanowisko Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian dotyczących ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przedstawia Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej krytyczne stanowisko odnośnie zmian dotyczących ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887).

Zmiany spowodują, iż drastycznie zmaleje w Polsce liczba ośrodków adopcyjnych (obecnie jest ich 93), a szkolenia dla potencjalnych rodziców będą odpłatne. Dotychczasowe ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ulegają likwidacji z dniem 01.01.2012 r.

Z zapisów wspomnianej  ustawy wynika, że do końca 2011 roku marszałkowie województw utworzą nowe ośrodki adopcyjne, a na ten cel zarezerwowana jest w budżecie państwa kwota 5 mln zł, co daje 312 tys. zł na województwo. W ramach tak niskich środków będzie mógł być uruchomiony co najwyżej 1 ośrodek w województwie. Kosztami realizacji ustawy we wskazanym zakresie zostały obarczone samorządy, tym samym Rząd nie wywiązał się ze swoich zadań, zapisanych w ustawie o samorządzie gminnym i nie przekazał wystarczających środków na ten cel.

W efekcie doprowadzi to do zmniejszenia liczby adopcji i wydłużenia kolejki oczekujących i czasu oczekiwania na dziecko. Potencjalnych rodziców może zniechęcać odległość do najbliższego ośrodka (100–200 km od miejsca zamieszkania). Co więcej, od przyszłego roku będą oni musieli zapłacić za szkolenia 2 tys. zł. Będą one obowiązkowe dla wszystkich kandydatów niebędących krewnymi dziecka.

Marszałkowie województw przejmą pracowników likwidowanych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, które w 2010 r. przeprowadziły co najmniej 10 procedur przysposobienia. Jednakże, w obliczu niewystarczających środków na tworzenie nowych instytucji, zachodzi obawa, że pracownicy ci stracą bezpowrotnie pracę lub otrzymają propozycje pracy w jedynym ośrodku w województwie.

Jesteśmy na progu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) i niewiadome, dotyczące ilości faktycznie tworzonych ośrodków adopcyjnych, ostatecznych środków na ten cel i kwestii pracowniczych, paraliżują i destabilizują obecny, dobrze działający system.

Jednocześnie, zapisy we wspomnianej  ustawie  nie przewidują okresu przejściowego i pomijają problem możliwości kontynuacji i ukończenia procedury awansu zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w  ośrodkach adopcyjno–opiekuńczych. Ponadto, w świetle nowego prawa, dotychczasowi pracownicy z wieloletnim stażem nie będą posiadali kwalifikacji do wykonywania swojego zawodu.

Ryszard Proksa

Przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność”

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Stanowisko Rady SKOiW - ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.doc 44 Kb