KOMUNIKAT z posiedzenia Rady SKOiW NSZZ „Solidarność” w dniach 24-25 listopada 2011r. w Lublinie.

Email Drukuj PDF

Przed rozpoczęciem obrad członkowie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania oraz pzedstawiciele Związku Zawodowego Syndicate "Education" at "Podkrepa" Trade Union złożyli kwiaty pod Krzyżem Wdzięczności w Lublinie.

Priorytety działań  „Solidarności” oświatowej po zmianach w rządzie i MEN. Podważanie badań czasu pracy nauczycieli. Kontynuacja współpracy polskich i bułgarskich związkowców. Obchody XXX rocznicy strajku nauczycieli na Lubelszczyźnie. Co dalej z ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi? Będzie plebiscyt na  najlepszych dziennikarzy zajmujących się oświatą.

Znamy już nowego ministra edukacji narodowej. Jest nim dotychczasowa wiceminister Krystyna Szumilas, która „zasłużyła” się m.in.  jako autor pomysłu prowadzenia przez nauczycieli nieodpłatnie 1-2 godzin zajęć edukacyjnych, tzw. karcianych i innych niekorzystnych zmian w prawie oświatowym.  Jak zawsze jednak, nowemu ministrowi dajemy kredyt zaufania. Prezydium Sekcji Krajowej wystosowało list do Pani Minister, w którym wyraża wolę współpracy i zaprasza na spotkanie z „S” oświatową.Członkowie Rady SKOiW zwracali uwagę na niepokojące, oszczędnościowe działania jednostek samorządu terytorialnego (JST)  w oświacie.  Zauważają np.  powszechną akcję likwidowania gimnazjów, zwolnienia pracowników administracji i obsługi szkół, ograniczanie funduszu zdrowotnego itd. Przyczyną takich działań samorządów może być rozporządzenie ministra finansów ws. wydatków bieżących JST. Zakłada ono m.in. 10 proc. zmniejszenie budżetu edukacji w danej JST.

Ponadto ok. 700 samorządów zmuszono do zwrotu części kwot subwencji oświatowej, jako wydanych niezgodnie z prawem. Podobnie JST zwróciły do budżetu państwa 36 proc. kwoty przeznaczonej na zakup podręczników szkolnych (wyprawkę).

Rada Sekcji Krajowej uznała, że należy współdziałać z samorządami (oczywiście z tymi, które  chcą współpracować z „S” oświatową ) w zakresie lepszego finansowania oświaty w naszym kraju. Jednocześnie wszystkim JST należy przedstawić argumenty przemawiające za pozostawieniem Karty Nauczyciela jako swoistego układu zbiorowego pracy dla nauczycieli.

Trwają badania czasu pracy nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Jeszcze nie ma wyników, a już niektórzy przedstawiciele samorządów  próbują  kwestionować te badania (m.in. na łamach „Gazety Prawnej”)  oskarżając nauczycieli, którzy uczestniczą w badaniu o zawyżanie ich godzin czasu pracy.  Być może z przecieków do prasy wynika, że badania wskazują na to, że nauczyciele pracują więcej niż 40 godzin tygodniowo.

Sekcja Krajowa kontynuuje współpracę z nauczycielskim związkiem zawodowym w Bułgarii – PODKREPĄ. Na początku października br. delegacja NSZZ „Solidarność” gościła w Bułgarii (migawki filmowe z pobytu na naszej stronie na YouTube- część oficjalna i nieco folkloru ).  W dniach 20-25  listopada br. bułgarscy związkowcy przebywali w Polsce. Odwiedzili szkoły różnego typu w Krakowie i Lublinie. Uczestniczyli w uroczystym złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności w Lublinie upamiętniającym wydarzenia „Lubelskiego Lipca 1980”. Także w Lublinie spotkali się z członkami Rady Sekcji Krajowej i władzami Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność”. Związkowcy Podkrepy borykają się  z podobnymi problemami oświatowymi jak NSZZ „S” w Polsce. Sytuacja nauczycieli bułgarskich pod względem  zarobków jest jeszcze gorsza niż w naszym kraju. Warto dodać, że gdy Związek Podkrepa powstawał i  organizował się czerpał wzorce z NSZZ „Solidarność”. Jego struktura jest podobna do naszej. Wszystko wskazuje na to, że spotkania przedstawicieli obydwu związków są początkiem  szerszej współpracy między nimi.

Członkowie Rady SKOiW wzięli udział w  uroczystych obchodach 30. rocznicy strajku nauczycielskiego na Lubelszczyźnie, które odbyły się 25 listopada br.  w Lublinie.

Rada SKOiW przyjęła stanowisko w sprawie zmian dotyczących ośrodków adopcyjno - opiekuńczych, wprowadzonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Po wprowadzeniu z początkiem 2012 r. tych zmian drastycznie spadnie liczba ośrodków adopcyjnych (obecnie jest ich 93), a szkolenia dla potencjalnych rodziców będą droższe.  Z zapisów wspomnianej  ustawy wynika, że od 2012 roku na finansowanie przez marszałków mogą liczyć tylko te ośrodki adopcyjne, które w 2010 roku przeprowadziły więcej niż 10 procedur przysposobienia dzieci. To doprowadzi do zmniejszenia liczby adopcji. Potencjalnych rodziców może zniechęcać odległość do najbliższego ośrodka (100 – 200 km od miejsca zamieszkania). Co więcej, od przyszłego roku będą musieli zapłacić za szkolenia, nawet 2 tys. zł. Będą one obowiązkowe dla wszystkich kandydatów niebędących krewnymi dziecka.  Marszałkowie województw wciąż nie wiedzą, ile dostaną pieniędzy z budżetu na prowadzenie takich placówek. A od tego zależy, jak zorganizują ich sieć w województwie, ilu pracowników zatrudnią oraz czy będą mogli otworzyć dodatkowe filie.

Krytyczne uwagi  Rady SKOiW  odnośnie zmian dotyczących ośrodków adopcyjno- opiekuńczych zostaną przedstawione Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

Rada SKOiW zdecydowała o zorganizowaniu plebiscytu na  najlepszego dziennikarza zajmującego się sprawami oświatowymi w czterech kategoriach: prasa, radio, TV, portale internetowe.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Spotkanie z nauczycielskim związkiem zawodowym w Bułgarii – PODKREPĄ w budynku Regionu Środkowowschodniego NSZZ "Solidarność". Na spotkanie przybył również Lech Sprawka poseł na Sejm RP.

Krzyż Wdzięczności w Lublinie

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
komunik_24_25_1111lublin.doc 66 Kb
 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.