Komunikat z dnia 25 sierpnia 2011

Email Drukuj PDF

Komunikat z   posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” w Warszawie 25 sierpnia  2011 r.

Sytuacja w oświacie u progu nowego roku szkolnego, zmiany w szkolnictwie zawodowym, badania czasu pracy nauczycieli i udział branży edukacyjnej w euromanifestacji 17 września br. we Wrocławiu – to najważniejsze tematy obradującej w Warszawie Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Efektem akcji protestacyjnych prowadzonych przez NSZZ „Solidarność” jest to, że Rząd wycofał się, przynajmniej do wyborów, z wprowadzenia do Sejmu projektu nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty zawierającej  szkodliwe zapisy dla edukacji publicznej, umożliwiające daleko idące urynkowienie oświaty i demontujące nadzór pedagogiczny.

W wakacje procedowano  nad zmianami w szkolnictwie zawodowym. Projekt zmian w ustawie oświatowej w tym zakresie przewiduje m.in.:

- wprowadzenie trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej z możliwością kontynuowania przez absolwentów tych szkół nauki od drugiej klasy liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

- likwidację liceów profilowanych, uzupełniających liceów ogólnokształcących dla młodzieży i dorosłych, uzupełniających techników dla młodzieży i dorosłych, techników dla dorosłych i zasadniczych szkół zawodowych dla dorosłych,

- wprowadzenie nowej formy kształcenia - kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Projekt tej ustawy został przyjęty przez Sejm oraz z drobnymi poprawkami przez Senat. Po rozpatrzeniu senackich poprawek  przez Sejm trafi on do podpisu Prezydenta.

Sukcesem Sekcji Krajowej podczas prac w komisjach sejmowych nad tym projektem było uznanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych jako godzin dydaktycznych wliczanych do pensum lub jako godzin ponadwymiarowych, opłacanych zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Od nowego roku szkolnego wchodzą w życie przepisy zawarte w tzw. pakiecie rozporządzeń dotyczących pomocy psychologiczno - pedagogicznej i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nierealna wydaje się realizacja zapisów rozporządzenia nakładająca na przedszkola

i gimnazja obowiązek diagnozowania i orzekania przez Zespoły Orzekające w sprawach uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Brakuje bowiem w tych placówkach psychologów i pedagogów. Nie wszyscy nauczyciele mają przygotowanie do realizacji takich zadań. Brakuje także odpowiednich  warunków lokalowych i środków finansowych na wdrożenie określonych w rozporządzeniu zadań.

Trwają badania czasu pracy nauczycieli, o które od kilku lat zabiegała Sekcja Krajowa. Do końca marca 2012 r. przeprowadzone zostanie badanie ilościowe nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Zastosowane będą dwie metody badawcze: ankieta i tzw. dzienniczki (wywiady dnia następnego).  5 tys. nauczycieli  szkół wylosowanych do badania wypełni  przez internet ankiety, natomiast  do 3 tys. osób ankieterzy dotrą z komputerami i zapytają szczegółowo co robili dnia poprzedniego. Mamy nadzieję, że wyniki tych badań posłużą  do obalenia mitu o 18 godzinnym czasie pracy polskiego nauczyciela. Prezydium SKOiW zgłosi  Instytutowi Badań Edukacyjnych, organizatorowi tych badań, swoje uwagi i wnioski do  raportu z wstępnych badań jakościowych przeprowadzonych w tym roku.

Rada SKOiW NSZZ „S” zdecydowała o czynnym udziale związkowców z oświatowej „Solidarności” w manifestacji organizowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych we Wrocławiu 17 września br. W tym dniu we Wrocławiu obradować będą ministrowie finansów państw Unii Europejskiej. Związkowcy z całej Europy będą protestować przeciwko cięciom budżetowym w sferach społecznych

i gospodarczych uderzających w ludzi pracy.

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej podczas obrad Rady SKOiW,  przewodniczący „S” oświatowej Ryszard Proksa i wiceprzewodnicząca Teresa Misiuk krytycznie ocenili czteroletnie rządy minister Hall oraz obecną sytuację w oświacie życząc pracownikom oświaty rychłej zmiany kierownictwa resortu edukacji (patrz: relacja video z konferencji prasowej).

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Sala obrad

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.