KOMUNIKAT z obrad Rady SKOiW 26- 27.05.2011r.

Email Drukuj PDF

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podejmie dalsze działania w sprawie odwołania minister Hall. Członkowie Rady zaapelowali do Donalda Tuska - przewodniczącego PO o zachowanie praw nabytych nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.  Rada wyraziła stanowczy sprzeciw wobec masowej likwidacji szkół i przekazywania placówek innym podmiotom oraz   propozycji zwiększenia pensum nauczycieli.

Obradująca w Zakopanem Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  zdecydowała o podjęciu dalszych działań zmierzających do odwołania ministra edukacji narodowej Katarzyny Hall.  Premier RP  nie odpowiedział na petycję o odwołanie minister  Hall popartą  podpisami 150 tys. osób niezadowolonych z pracy MEN. Uczyniła to p. minister Hall „występując jako adwokat we własnej sprawie” . Jest to lekceważenie 150 tys. obywateli naszego kraju.  Sekcja Krajowa ustaliła plan dalszych działań w tej sprawie, o których zostaną powiadomione struktury „S” oświatowej.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaapelowała do przewodniczącego  PO  Donalda Tuska o dokonanie zmiany w projekcie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającej na skreśleniu artykułów tej ustawy, które  przewidują wyłączenie z Karty Nauczyciela jako podstawy zatrudnienia około 100 osób pracujących w ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych w momencie wejścia ustawy w życie oraz około 2 500 osób pracujących w placówkach opiekuńczo wychowawczych  po upływie dwóch lat od momentu wejścia ustawy w życie.

Rada odwołała się do stanowiska  Premiera RP wyrażonego w piśmie z dnia 25 czerwca 2010 r., skierowanego do żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy innych służb mundurowych, w którym Premier Tusk zapewnia, iż przestrzega zasady praw nabytych i wspomina, że dyskusja o nowych uzgodnieniach może dotyczyć tylko osób, które w przyszłości podejmą  pracę w nowych formacjach. Rada oczekuje analogicznego potraktowania nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo wychowawczych i adopcyjno – opiekuńczych.

Rada SKOiW zaapelowała także do Prezydenta RP o niepodpisywanie tej ustawy. Rada Sekcji Krajowej przyjęła  Apel o zaprzestaniu masowej likwidacji szkół i placówek oświatowych  oraz przekazywania placówek innym podmiotom.Członkowie Rady podkreślają w nim,  że tak szkodliwe w wymiarze społecznym działania powodują, iż w wielu miejscowościach znikają ośrodki życia edukacyjnego, kulturalnego i społecznego, jakimi są szkoły publiczne.

- Poprzez takie działania państwo polskie traci kontrolę nad jakością edukacji i siecią szkół  gwarantującą w całym kraju równy dostęp do edukacji publicznej – czytamy w Apelu skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego.

Rada SKOiW wyraziła stanowczy sprzeciw wobec propozycji przedstawicieli ogólnopolskich organizacji samorządowych, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu  i Samorządu Terytorialnego, dotyczącej zwiększenia pensum  nauczycieli. Rada stwierdza w stanowisku, że  ewentualne rozmowy i ustalenia w tej sprawie są zasadne dopiero po zakończeniu i ogłoszeniu ostatecznych wyników badania, dotyczącego czasu i warunków pracy nauczycieli.

Członkowie Rady skierowali do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży opinię w sprawie zmian w ustawie o systemie oświaty i innych aktach prawnych. NSZZ „Solidarność” sprzeciwia się wprowadzaniu radykalnych zmian, w tym strukturalnych, pod pretekstem podnoszenia jakości Edukacji. Sekcja Krajowa domaga się usunięcia z projektu nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty i powiązanych z nią innych ustaw zapisów szkodliwych dla edukacji publicznej, dążących do daleko idącego urynkowienia oświaty. Między innymi  o zagrożeniach wynikających z planowanych w ustawie zmian będzie mowa podczas konferencji współorganizowanej przez „S” oświatową  pt. „Stan edukacji po czterech latach rządów minister Hall”, która odbędzie się  4  czerwca br. w  Sejmie RP.

Rada SKOiW skierowała do  Prezydenta RP apel o niepodpisywanie ustawy o systemie informacji oświatowej, która zdaniem związkowców narusza prawa obywatelskie          i wprowadza restrykcje wobec pracowników oświaty zbierających dane statystyczne o uczniach i nauczycielach.

Ponadto,  Rada Sekcji Krajowej zaapelowała o czynne zaangażowanie i inicjowanie  w szkołach i placówkach oświatowych w całej Polsce udziału w projekcie edukacyjnym „Katyń ocalić od zapomnienia”. Celem projektu jest posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jeden ”katyński Bohater”. Dotychczas upamiętniono tylko ok. 4 tysięcy zamordowanych bohaterów. Udział w projekcie jest  doskonałą okazją do zainteresowania uczniów najnowszą historią  Polski.  Organizacje związkowe mogą  również być uczestnikami programu.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Materiały uzgodnione w czasie obrad RSKOiW będą wysyłane pocztą e- mail sukcesywnie w odpowiednim terminie.

Andrzej Piegutkowski

 

W obradach brał udział Honorowy Przewodniczący Stefan Kubowicz

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
komunikat z Rady SKOiW 26-27 maja 2011 w Zakopanem.doc 62 Kb
 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.