Rada Sekcji Krajowej chce dymisji minister Hall

Email Drukuj PDF

Szklarska Poręba, 25.02.2011r.

KOMUNIKAT

w dniach 24-25 lutego  2011 r.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” chce dymisji minister Hall. Będą zbierane podpisy pod petycją w tej sprawie. Sekcja Krajowa rozpoczyna także szeroką akcję informacyjną na temat zagrożeń w oświacie.

Obradująca w Szklarskiej Porębie Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  podjęła uchwałę w sprawie  zbierania podpisów pod petycją

o odwołanie minister Katarzyny Hall. Podpisy będą zbierane od 4 do 25 marca br. Uchwała Rady SKOiW  jest wynikiem szkodliwych trzyletnich działań resortu edukacji pod kierownictwem minister Hall  i sprzeciwem wobec kolejnych, niekorzystnych projektów zmian w oświacie prowadzących do „demontażu” systemu oświaty w Polsce i uderzających   w nauczycieli.

O planowanych zmianach i zagrożeniach z nimi związanymi struktury „Solidarności” oświatowej będą informować nauczycieli i rodziców a także posłów. W całym kraju odbędą się debaty i konferencje prasowe na temat sytuacji i  zagrożeń w oświacie. Akcja informacyjna potrwa do końca marca br. Zwołane na dzień 31 marca br. Walne Zebranie Delegatów SKOiW NSZZ „S” podejmie dalsze decyzje dotyczące akcji protestacyjnej.

Rada SKOiW podjęła stanowisko ws. zmian ustaleń dotyczących badania czasu i warunków pracy nauczycieli. Członkowie Rady stanowczo sprzeciwili się odstąpieniu przez Instytut Badań Edukacyjnych (jednostkę podległą MEN) od ustaleń dotyczących liczebności grupy badawczej. IBE zmniejszył populację badanych z 10 proc. do 1,3 proc. i pominął duże grupy nauczycieli, np.: przedmiotów zawodowych, uczących w szkolnictwie specjalnym, nauczycieli szkół dla dorosłych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i przedszkoli.  Za niedopuszczalne Rada SKOiW uznała zapowiedź publikacji wstępnych (próbnych) badań, których celem ma być jedynie dookreślenie grupy badawczej, dobranie metod i opracowanie katalogu czynności zawodowych nauczycieli. W trosce o rzetelne przeprowadzenie badań Rada Sekcji Krajowej domaga się pilnego zwołania posiedzenia Zespołu ds. badania czasu i warunków pracy nauczycieli ( jeszcze przed rozpoczęciem badań) celem wyjaśnienia działań IBE.

Sekcja Krajowa z niepokojem obserwuje proces likwidacji szkół i placówek oświatowych. Z danych nadsyłanych do Sekcji Krajowej wynika, że w skali kraju planuje się likwidację ok. 500 szkół., w tym np. w Łodzi aż 19 szkół i placówek oświatowych. Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) zostały niejako zachęcone do pozbywania się szkół   w nowelizacji ustawy o systemie oświaty sprzed dwóch lat, gdzie znacznie ograniczono kompetencje kuratora oświaty w tym zakresie. Obecnie opinia kuratora oświaty w sprawie likwidacji szkoły nie jest wiążąca dla samorządu terytorialnego. Sekcja Krajowa zwraca uwagę, że JST, narzekające na niską subwencję oświatową i szukające oszczędności w oświacie poprzez likwidację szkół czy  ograniczanie uprawnień w  Karcie Nauczyciela,  nie występują   do Rządu o zwiększenie nakładów na edukację w Polsce. Szukają za to oszczędności w „kieszeniach”  rodziców i nauczycieli.

Rada SKOiW  zdecydowała także o ponownym wystąpieniu do Komisji Krajowej NSZZ „S” w sprawie określenia możliwości zwrócenia się do trybunałów  państwowych                   i europejskich o przywrócenie prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę nauczycielom, którzy rozpoczęli pracę w zawodzie przed wejściem w życie reformy emerytalnej w 1999 r.

Ponadto Rada SKOiW omówiła sprawy międzynarodowe, przyznała Odznaki Złote oraz  debatowała o  sprawach finansowych Sekcji Krajowej.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

******

Szklarska Poręba, 24. lutego 2011 r.

Stanowisko w sprawie zmian ustaleń dotyczących badania czasu i warunków pracy nauczycieli

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" stanowczo sprzeciwia się zmianom wcześniejszych ustaleń między Ministerstwem Edukacji Narodowej a reprezentatywnymi, w rozumieniu Kodeksu pracy, związkami zawodowymi, dotyczącym metod i sposobu przeprowadzenia badań czasu i warunków pracy nauczycieli.

Uznajemy za wielce nieetyczne odstąpienie przez Instytut Badań Edukacyjnych (jako jednostki organizacyjnej podległej ministrowi edukacji narodowej) od dotychczasowych ustaleń związanych z liczebnością badanych w badaniach: próbnym i głównym oraz pominięcie niektórych grup nauczycieli. Nie godzimy się na publikację raportu z wynikami wstępnych (próbnych) badań, które mają w założeniu m.in. dookreślić grupy i liczebność objętych analizą, dobrać metody czy opracować katalog czynności zawodowych nauczycieli.

Domagamy się natychmiastowego zwołania posiedzenia Zespołu ds. badania czasu i warunków pracy nauczycieli, jeszcze przed rozpoczęciem badań, celem sprecyzowania i uściślenia wyżej poruszanych wątpliwości.

Uzasadnienie

Wobec powtarzających się i krzywdzących nauczycieli obiegowych opinii dotyczących czasu pracy tej grupy zawodowej tak chętnie podchwytywanych przez przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych Sekcja Krajowa Oświaty NSZZ „Solidarność" przez wiele lat domagała się od rządów rzetelnych i uczciwych (wolnych od polityki) badań w tym zakresie. Postulat ten był składany nie tylko ministrom do spraw oświaty, ale również na forum Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno - Gospodarczych.

Przyjęliśmy z nadzieją powołanie przez ministra edukacji narodowej Zespołu ds. badania czasu i warunków pracy nauczycieli, który od początku przyjął zasadę, że wszelkie ustalenia związane z problematyką badawczą będą zapadały na drodze konsensusu między MEN a partnerami społecznymi.

Naszą dezaprobatę budzą jednostronne rozstrzygnięcia i decyzje zmniejszające populację badanych z 10 % do ok. 1,3%, pominięcie dużych grup nauczycieli, np.: przedmiotów zawodowych, szkolnictwa specjalnego i nauczycieli uczących wyłącznie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach integracyjnych, szkół dla dorosłych, placówek opiekuńczo - wychowawczych czy przedszkoli. O ironię zakrawa wręcz sztuczne i nieznaj dujące delegacji prawnej wyselekcjonowanie „nauczycieli nietablicowych" (sic!) i również nieobjęcie ich badaniem. Takie wykluczenie z badań uznajemy za nierzetelną analizę czasu i warunków pracy.

Za niedopuszczalną uważamy zapowiedź publikacji wyników wstępnych badań, co uznać należy za nierzetelność naukową, która przyczynić się może do wyrządzenia ogromnej krzywdy całej grupie zawodowej.

Przewodniczący

Ryszard Proksa

 

 

 

 

z   posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” w Szklarskiej Porębie

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
komunikat z Rady SKOiW 24-25.02.2011 .pdf 251 Kb
stanowisko do druku.jpg 896 Kb
 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.