KOMUNIKAT z obrad nadzwyczajnej Rady KSOiW w dniu 19 października br. w Warszawie

piątek, 20 października 2017 12:26 AnPieg
Drukuj

Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się zwiększenia nakładów na oświatę, co najmniej 15-proc. podwyżki płac nauczycieli od 1 stycznia 2018 r., zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników kuratoriów oświaty. O wsparcie swoich postulatów Rada zaapelowała do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Z żądaniami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania zostaną zapoznani posłowie i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości w regionach.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaapelowała do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o wsparcie w realizacji następujących postulatów:

1. Wzrostu nakładów budżetowych na oświatę.

2. Powiązania systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych we wszystkich typach szkół i placówek z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

3. Wprowadzenia podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowego w wysokości co najmniej 15 proc. od 1 stycznia 2018 r.

4. Poprawy systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi szkół przez zmianę:

• niekorzystnych dla nich zapisów w rozporządzeniu dotyczącym wynagradzania pracowników samorządowych,

• „wyjęcie” z minimalnego wynagrodzenia ustawowego dodatku za wysługę lat, by dodatek ten nie stanowił składnika minimalnego wynagrodzenia.

4. Podwyższenia wynagrodzeń pracowników nadzoru pedagogicznego zatrudnionych w kuratoriach oświaty.

Rada KSOiW stwierdza w apelu skierowanym do KK NSZZ „S”, że dotychczasowe działania mające na celu realizację w/w postulatów nie przyniosły oczekiwanych efektów i wyraziła przekonanie, że konieczne jest wsparcie Komisji Krajowej.

Ponadto Rada KSOiW zobowiązała struktury regionalne do zapoznania parlamentarzystów PiS z jej postulatami.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Uchwała KSOIW nr 22_2017 ws. akcji informac~.pdf 460 Kb
Uchwała KSOIW nr 21_2017 ws. terminu WZD.pdf 456 Kb
Uchwała KSOIW nr 20_2017 ws. klucza.pdf 469 Kb
Komunikat z obrad Rady 19.10. 2017 r. w Warsz~.pdf 401 Kb
Apel Rady KSOIW do KK 19.10.2017.pdf 544 Kb