Pielgrzymka Nauczycieli 2017- "Wdzięczność i misja".

piątek, 14 lipca 2017 19:43 AnPieg
Drukuj

80. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę odbyła się w dniach 1-2 lipca 2017 r. i przebiegała pod hasłem ,,Wdzięczność i misja". Ponad 8 tysięcy nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół, kuratorów oświaty z całej Polski wzięło w niej udział, aby podziękować Matce Bożej za miniony rok szkolny i prosić o bezpieczne wakacje i siły do pracy na kolejny rok. W drugim dniu pielgrzymki obecna była minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Pielgrzymce towarzyszyło sympozjum ewangelizacyjne, podczas którego nauczyciele i inni pracownicy oświaty mogli wysłuchać wykładów pt.”Wychowanie ku wartościom misją nauczyciela”, „Misja nauczycieli i wychowawców w budowaniu cywilizacji życia” i „Wychowanie jest sprawą serca”.

Ponadto pątnicy uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim, Różańcu, Drodze Krzyżowej, nabożeństwie rozesłania oraz koncercie „Warsztaty w drodze”. Punktem kulminacyjnym Pielgrzymki Nauczycieli i Wychowawców była Msza św. na Szczycie sprawowana w niedzielę 2 lipca o godz. 12.00. Eucharystii przewodniczył bp Piotr Turzyński delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli. W homilii bp Piotr Turzyński podkreślił że: „Z woli Bożej mamy takie powołanie, aby towarzyszyć w dorastaniu, misja i zadanie nauczyciela i wychowawcy to takie, by pomagać w dorastaniu, by człowiek doszedł do pewniej miary. Ważne, byśmy wszyscy mieli taki cel, najpierw głęboko wryty w naszych sercach, a potem byśmy potrafili ten cel realizować i przekonywać o tym celu tych, którzy nam zostali powierzeni”.

Na zakończenie Mszy św. słowa podziękowania wygłosili przedstawiciele „Nauczycielskich Warsztatów w Drodze”, które w tym roku obchodzą 25 lat swojego istnienia. W pielgrzymce uczestniczyli również Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa i jego zastępcy Henryk Ślusarski i Zbigniew Świerczek oraz Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk i Podkarpacki Kurator Oświaty– Małgorzata Rauch. Kolejny raz Związek NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania w Rzeszowie wystawił poczet sztandarowy, w którym byli: Grażyna Skawina, Katarzyna Milcarek-Mróz i Grzegorz Jamrozek.

B. Buda

KSOiW

NSZZ "Solidarność"