KOMUNIKAT KSOiW NSZZ „Solidarność” z obrad Rady w Dobieszkowie 17-18 listopada 2016 r.

piątek, 18 listopada 2016 15:05 AnPieg
Drukuj

Zmiany: 19.11.2016 dodano zdjęcia. 25.11.2016r.- dodano dokumenty.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyraziła niezadowolenie z efektów dotychczasowych negocjacji pomiędzy Związkiem a rządem dotyczących sytuacji pracowników w związku z wprowadzaniem reformy edukacji. Zaproponowane przez rząd rozwiązania prawne uznała za niewystarczające. NSZZ „Solidarność” będzie kontynuował rozmowy z rządem, w przypadku braku porozumienia nie wyklucza protestu.

Rada KSOiW podtrzymała wszystkie postulaty przedłożone w trakcie negocjacji, w szczególności utrzymania poziomu zatrudnienia i pakietów osłonowych dla pracowników zagrożonych zwolnieniami.

- Naszym celem jest obrona miejsc pracy oraz godne wynagrodzenia pracowników oświaty. Pamiętając o doświadczeniach ostatnich ośmiu lat, w tym braku jakiegokolwiek dialogu społecznego, NSZZ „Solidarność” zdecydował się na wykorzystanie szansy, jaką dają negocjacje. Jednak, w przypadku braku porozumienia, nie wykluczamy przeprowadzenia akcji protestacyjnych – stwierdzają członkowie Rady w stanowisku skierowanym do rządu RP.

Rada KSOiW zaapelowała do Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, który będzie obradował w przyszłym tygodniu o poparcie postulatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania skierowanych do rządu w związku z wprowadzaniem zmian w prawie oświatowym. Nauczyciele i inni pracownicy szkół zrzeszeni w NSZZ „Solidarność” oczekują od rządu Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązań prawnych, które zabezpieczą miejsca pracy pracowników oświaty.

Rada rozpatrzyła projekty uchwał i stanowisk z WZD KSOiW we Wrocławiu,m.in. przyjęła apel do rządu o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie przedmiotu „prawo oświatowe” jako obowiązkowego na wszystkich wyższych uczelniach pedagogicznych.

Ponadto członkowie Rady zaapelowali o rozszerzenie zakresu zapisów ustawy- Karta Nauczyciela obejmujących pracowników realizujących zadania pedagogiczne, zatrudnionych w Ochotniczych Hufcach Pracy, w celu poprawy warunków pracy i płacy tych pracowników.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

******************

Dokumenty przyjęte przez Krajową Radę zostaną opublikowane wkrótce.

images/2016/rada17181116/DSC00007.JPG, images/2016/rada17181116/DSC00007a.JPG, Rada Krajowej Sekcji, Dobieszkowo, 17-18.11.2016r.;

 

W mediach o reformie edukacji:

„Popołudniowa rozmowa w RMF FM”

Rozmówcy to: Andrzej Sosnowski - nauczyciel języka polskiego i angielskiego w Gimnazjum Społecznym im. Jana Pawła II i Technikum Hotelarsko-Turystycznym przy Radzie Europy w Warszawie oraz Dariusz Kulma, nauczyciel matematyki na poziomie gimnazjalnym w Mińsku Mazowieckim.

Link do materiału:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Stanowisko Rady KSOiW 17 11 2016. ws. reformy~.pdf 668 Kb
Apel Rady KSOiW 17.11.2016 do rządu RP ws. p~.pdf 678 Kb
Apel Rady KSOiW 17.11.2016 do rządu RP ws. p~.pdf 852 Kb
Apel Rady KSOiW 17.11.2016 do KZD ws. poparci~.pdf 677 Kb