KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 19 października 2016 r.

Email Drukuj PDF

Warszawa, 19.10.2016 r.

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad nadzwyczajnego posiedzenia Rady KSOiW w Warszawie 19 października 2016 r.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęła opinię do dwóch projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty. Projekty ustaw budzą zastrzeżenia NSZZ „Solidarność”, przede wszystkim w kwestii zabezpieczenia miejsc pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz w zakresie kosztów planowanej reformy. Priorytetem dla Rady KSOiW jest utrzymanie miejsc pracy, w tym nauczycieli i pracowników wygaszanych gimnazjów.

Głównym punktem obrad Rady KSOiW było przyjęcie opinii do projektów dwóch ustaw: ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 16 września 2016 r.

Do przedłożonych projektów ustaw Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania zgłosiła zasadnicze zastrzeżenia dotyczące zabezpieczeń osłonowych dla zagrożonych zwolnieniami pracowników oświaty oraz w zakresie kosztów wprowadzanej reformy, w tym wydatków związanych ze zwolnieniami.

W związku z planowaną reformą ustroju szkolnego i niżem demograficznym Rada KSOiW domaga się od rządu RP pakietu osłonowego gwarantującego m.in.:

1. Przywrócenie art. 88 Karty Nauczyciela, czyli prawa do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę dla wszystkich nauczycieli we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych.

2. Wprowadzenie:

- standardu maksymalnej liczby uczniów w klasie z jednoczesnym określeniem podziałów na grupy,

- rocznego płatnego urlopu szkoleniowego dla nauczycieli w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji,

- programu dobrowolnych odejść z zawodu za odpowiednią rekompensatą finansową.

3. Wydłużenie stanu nieczynnego dla nauczycieli do 12 miesięcy.

W celu zabezpieczenia miejsc pracy dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wygaszanych gimnazjów NSZZ „Solidarność” proponuje zapisać w projekcie ustawy, aby z dniem 1 września 2017 roku organ stanowiący j.s.t. prowadzący dotychczasowe gimnazjum musiał obligatoryjnie przekształcić gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową lub liceum/ technikum albo włączyć gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową.

Ponadto NSZZ „Solidarność” chce wprowadzenia przejrzystych zasad finansowania szkół i placówek oświatowych wszystkich typów, zwiększenia kompetencji kuratorów oświaty w zakresie zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i konkursów na dyrektorów placówek oświatowych.

Rada KSOiW przypomina w opinii wcześniejsze postulaty NSZZ „Solidarność”, tj.:

- wprowadzenie jednoznacznych zapisów art. 42 ust. 2 zgodnie z treścią przedstawioną przez KSOiW,

- ujednolicenie pensum godzin dla nauczycieli specjalistów ( m. in. psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, metodyków, nauczycieli wspomagających) oraz umieszczenie ich w tabeli w art. 42 ust. 3 ustawy KN,

- zmianę statusu zawodowego asystenta i włączenie go do ustawy KN,

- finasowanie z budżetu państwa zajęć pozalekcyjnych w szkołach i placówkach oświatowych,

Jednym z postulatów jest także podwyższenie wynagrodzeń w oświacie o 20 procent.

Opinia KSOiW do projektów ustaw zawiera jeszcze bardzo dużo szczegółowych uwag i propozycji zapisów natury prawnej, idących w kierunku ochrony miejsc pracy nauczycieli.

Rada KSOiW przyjęła również stanowisko w sprawie utrzymania kształcenia w 13 zawodach medycznych i medycznego szkolnictwa branżowego I i II stopnia.

W stanowisku Rada popiera wniosek Ministra Zdrowia, skierowany do MEN, dotyczący zasadności utrzymania kształcenia w szkołach policealnych w 13 zawodach medycznych oraz możliwości kształcenia asystentek pielęgniarskich w 3-letnich branżowych szkołach I stopnia oraz pielęgniarek w 3-letnich szkołach II stopnia. Rada uważa, że jest to krok w dobrym kierunku, który rozwiąże bardzo ważny problem braku fachowego personelu w obszarze ochrony zdrowia.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.