KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z nadzwyczajnych obrad Rady KSOiW w Warszawie 28 września 2016 r.

Email Drukuj PDF

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjęła plan działań niezbędnych do zagwarantowania interesów pracowniczych w związku z proponowaną reformą oświaty. W przyjętym apelu Rada żąda od rządu i parlamentu RP zagwarantowania środków finansowych niezbędnych do wdrożenia reformy i objęcia pakietem osłonowym pracowników szkół i placówek oświatowych.

Rada KSOiW upoważniła Prezydium KSOiW do rozpoczęcia negocjacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej, rządem RP, Radą Dialogu Społecznego i Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” w sprawie pakietu osłonowego dla nauczycieli i innych pracowników szkół oraz zagwarantowania środków finansowych niezbędnych do wdrożenia reformy, tak by nie odbyła się ona kosztem pracowników oświaty i uczniów. W przypadku niepowodzenia rozmów z rządem Rada nie wyklucza podjęcia akcji protestacyjnej.

W związku z niżem demograficznym i planowaną reformą ustroju szkolnego Rada KSOiW uznała za konieczne wprowadzenie pakietu osłonowego dla nauczycieli i innych pracowników oświaty, gwarantującego m.in.:

- przywrócenie zapisu art. 88 Karty Nauczyciela uprawniającego nauczycieli do przechodzenia na wcześniejsze emerytury bez względu na wiek,

- wprowadzenie dodatkowego programu rekompensat finansowych dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dobrowolnie odchodzących z zawodu lub na emeryturę,

- przedłużenie okresu stanu nieczynnego nauczycieli do 12 miesięcy,

- wprowadzenie tzw. standardów zatrudnieniowych – maksymalnej liczby uczniów w klasach,

- utworzenie banku danych bezrobotnych nauczycieli przy kuratoriach oświaty i wprowadzeniu mechanizmu kontroli zatrudnienia.

Rada dyskutowała o zapisach projektów dwóch ustaw zmieniających ustrój szkolny w Polsce. Prezydium KSOiW przygotuje szczegółową opinię do tych projektów.

Członkowie Rady dyskutowali także o działaniach KSOiW w sprawie niewłaściwego stosowania art. 42 Karty Nauczyciela w szkołach. Według nowych zapisów tego artykułu nie ma prawnej możliwości zatrudniania nauczycieli w świetlicach szkolnych na zasadzie nieodpłatnych zajęć. W związku z nowelizacją art. 42 KN brak jest obecnie podstawy prawnej do zobowiązywania nauczyciela do prowadzenia zajęć w godzinach dodatkowych, tak jak odbywało się to na gruncie przepisów dotychczasowych. Zgodnie z nowymi przepisami podejmowanie się przez nauczyciela prowadzenia stałych zajęć, po analizie potrzeb uczniów, jest całkowicie dobrowolne.

Działania dyrektorów szkół polegające na narzucaniu nauczycielom obowiązku prowadzenia zajęć w stałych godzinach pracy, poza wymiarem pensum określonego w umowie o pracę, powinny być zgłaszane organizacjom związkowym NSZZ „Solidarność”, ale także Państwowej Inspekcji Pracy i kuratorom oświaty.

Dobrym przykładem reakcji na niewłaściwe stosowanie art. 42 KN jest komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty (dostępny na stronie tego kuratorium i na stronie KSOiW).

W podobnym tonie winno wypowiedzieć się także MEN.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

 

Zdjęcia Andrzej Piegutkowski.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
komunikat280916.pdf 489 Kb
apel280916.pdf 632 Kb
 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.