KOMUNIKAT z 4.10.2010r.

Email Drukuj PDF

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

ze  spotkania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu  zawodowego nauczycieli

Czas i warunki pracy nauczycieli – to kolejny temat jakim zajął się Zespół opiniodawczo-doradczy ds. statusu zawodowego nauczycieli. Z ust przedstawicieli korporacji samorządowych padały propozycje różnicowania pensum dydaktycznego nauczycieli.  Strona związkowa zwracała uwagę na nierozdzielność czasu i warunków pracy nauczycieli. Prace Zespołu przedłużono do końca grudnia 2010 r.

W spotkaniu Zespołu uczestniczyła minister Katarzyna Hall i wiceminister Lilla Jaroń. Dyskusję nad tematem przewodnim spotkania poprzedziły informacje MEN o regulacjach prawnych  dotyczących czasu i warunków pracy nauczycieli w Polsce oraz prezentacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Polskie Biuro Eurydice dotycząca czasu pracy nauczycieli w Europie.

Według danych Eurydyce polski nauczyciel, podobnie jak w większości krajów europejskich, pracuje tygodniowo 40 godzin, natomiast  liczba godzin dydaktycznych (pensum) w Polsce wynosi, w przeliczeniu na pełne godziny zegarowe, 14 godz. tygodniowo, a większość nauczycieli w Europie zajmuje się dydaktyką przez 17-20 godzin zegarowych tygodniowo.  Czas pobytu w szkole, dostępność nauczyciela w szkole, w zdecydowanej większości krajów nie przekracza 30 godzin. Dane Eurydyce pochodzą z 2006/2007 r. Nie uwzględniają zatem 2 dodatkowych zajęć edukacyjnych, jakie realizują polscy nauczyciele. Przedstawiciele związków zawodowych sceptycznie odnieśli się do tej prezentacji, zwłaszcza do przeliczania godzin pensum dydaktycznego na godziny zegarowe.

Przewodniczący SKOiW NSZZ „S”  Ryszard Proksa zwrócił uwagę, dlaczego podczas spotkania nie zaprezentowano raportu OECD, według którego nauczyciel polski ma najdłuższy rok szkolny, jeden z najdłuższych czasów pracy (piąty w Europie) i najniższe wynagrodzenie. Skąd te rozbieżności? Wydaje się, że wszystko zależy od metodologii prowadzenia badań czy zbierania danych statystycznych.

Daleko posunięte są przygotowania do przeprowadzenia badań czasu pracy z uwzględnieniem warunków pracy  nauczycieli w Polsce przez niezależną od rządu instytucję. Tego domagał się NSZZ „S” w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych i podczas rozmów z MEN w 2008 r. Próbne badania mogą być już przeprowadzone jesienią br., a badania główne wiosną przyszłego roku. Spór w rządowo-związkowym zespole ds. badania czasu i warunków pracy dotyczy wielkości próby badawczej. NSZZ „S” domaga się by było to 10 proc. nauczycieli, czyli ok. 50-60 tys. osób,  podczas gdy Instytut Badań Edukacyjnych zakłada, że będzie to ok. 8 tys. osób.

W dyskusji o czasie pracy nauczycieli padały głosy przedstawicieli samorządów, aby  pensum dydaktyczne było zróżnicowane w zależności od nauczanego przedmiotu czy  typu szkoły. Przedstawiciel Związku Gmin Wiejskich zaproponował uelastycznienie pensum, które mogłoby wynosić 18-22 godzin. O jego wysokości decydowałby organ prowadzący lub dyrektor szkoły. Związkowcy zwracali uwagę, że każde zwiększenie pensum będzie prowadzić do zwolnień nauczycieli. Przedstawiciele oświaty niepublicznej byli raczej przeciwni różnicowaniu pensum. Chcieliby natomiast, by nauczyciele byli dostępni w szkole jak najdłużej. Z tym wiążą się jednak warunki pracy nauczycieli w polskich szkołach. Wszyscy byli zgodni, że w ramach 40 godzinnego czasu pracy nie ma w polskich szkołach na razie warunków, aby nauczyciel  wykonywał większą część pracy poza pensum w szkole.

Przewodniczący Proksa podkreślił nierozerwalność czasu i warunków pracy. Postulował przedstawienie Zespołowi wyników badań OECD w sprawie czasu pracy  ( w listopadzie br. ma ukazać się też nowy raport)  i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy dotyczących warunków pracy. Proponował powrócić do dyskusji po analizie wyników badań czasu i warunków pracy polskich nauczycieli dokonanej przez niezależną instytucję badawczą. – Dopiero wtedy będzie można sprecyzować jakieś wnioski – podsumował Proksa.

Kolejne spotkanie Zespołu odbędzie się najprawdopodobniej w listopadzie po wyborach samorządowych. Ostatnie, podsumowujące w grudniu br.

Na spotkaniu obecni byli: przewodniczący Ryszard Proksa, Jerzy Ewertowski i Wojciech Jaranowski .

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.