KOMUNIKAT SPECJALNY

niedziela, 03 października 2010 20:12 AnPieg
Drukuj

Akcja protestacyjna w oświacie

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, realizując postanowienia WZD Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i Rady SKOiW NSZZ „Solidarność” – zwraca się do struktur oświatowych naszej organizacji  w kraju o:

1.         Liczny udział w MANIFESTACJI, która odbędzie się w dniu 14 października

2010 r. przed Urzędem Rady Ministrów w Warszawie al. Ujazdowskie, początek

godz. 12.00 (zapraszamy także osoby, które nie są członkami „Solidarności”);

2.        OFLAGOWANIE flagami związkowymi szkół, placówek oświatowych, siedzib

organizacji związkowych – w terminie od 12 do 15 października 2010 roku.

Podstawa prawna: Ustawy: o związkach zawodowych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Statut NSZZ „Solidarność.

Przypominamy, że główne przyczyny akcji  protestacyjnej Sekcji Krajowej Oświaty  i Wychowania NSZZ „Solidarność” to:

a)      brak rzeczywistego dialogu – od maja br. zabiegamy o dwustronne rozmowy Rząd- NSZZ „S” nt. XXI postulatów dla Naprawy Polskiej Oświaty,

b)      niskie nakłady na oświatę,

c)      zwiększanie czasu pracy nauczycieli (2 niepłatne godziny) bez należytej rekompensaty finansowej, domagamy się wykreślenia zapisów o realizacji 2 dodatkowych godzin zajęć edukacyjnych,

d)     odejście od zasady podwyżek płac nauczycieli od stycznia każdego roku - waloryzacja płac po raz kolejny od września w 2011 r., 7 proc. od września to średniorocznie 2,3 proc. (tyle ile planowana inflacja w 2011 r.), czyli żadna realna podwyżka, a przy większej inflacji niż 2,3 proc. realna obniżka wynagrodzeń,

e)      próby obniżania statusu zawodowego nauczycieli, zamach na Kartę Nauczyciela.

Przewodniczący

Ryszard Proksa