Komunikat z obrad Rady Sekcji

wtorek, 28 września 2010 06:21 AnPieg
Drukuj

24.09.2010r.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” postanowiła kontynuować akcję protestacyjną.

 

Wciąż nie ma zgody Rządu na dwustronne rozmowy premiera RP z NSZZ „S” w sprawie XXI Postulatów dla Naprawy Polskiej Oświaty.  Członkowie Rady wyrazili oburzenie, że od maja br. ani  premier Donald Tusk ani minister Hall nie znaleźli czasu na spotkanie z przedstawicielami Sekcji Krajowej, tłumacząc, że byłoby to  złamanie zasad dialogu społecznego!!!  Tymczasem 6 września br. minister Hall wzięła udział w posiedzeniu Prezydium Zarządu Głównego ZNP a 7 września br. delegację ZNP przyjął prezydent Komorowski i minister Hall. JEST TO JAWNA DYSKRYMINACJA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”.

14 października br., w Dzień Edukacji Narodowej, odbędzie się kolejna pikieta „S” oświatowej pod Urzędem Rady Ministrów z żądaniem dwustronnych rozmów z Prezesem Rady Ministrów.

Reprezentanci NSZZ „S” pracowników oświaty wezmą też udział w manifestacji 29 września br. w Warszawie przypominając  Rządowi swoje postulaty oświatowe.

Rada SKOiW powołała zespoły problemowe oraz przyjęła stanowiska skierowane jako projekty przez Walne Zebranie Delegatów SKOiW NSZZ „S” do rozpatrzenia przez Radę.

RZECZNIK PRASOWY

WOJCIECH JARANOWSKI