Stanowisko KSOiW przyjęte w dniu 4 lutego 2016 r. w Krynicy Zdroju.

czwartek, 03 marca 2016 12:02 AnPieg
Drukuj

Krynica Zdrój, 04.02.2016 r.

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w utrzymania kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego na poziomie szkół policealnych z dnia 4 lutego 2016 r.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w związku z planowanym zakończeniem kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego w szkołach policealnych od roku szkolnego 2018/19 (ostatni nabór 2017/18)., na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 8 sierpnia 2014 r., wyraża sprzeciw wobec tej decyzji. Wycofanie kształcenia technika farmaceutycznego ze szkół policealnych to cios nie tylko dla absolwentów, ale też przyszłych uczniów, nauczycieli, a także pacjentów.

W opinii pracodawców z branży farmaceutycznej, kosmetycznej, dietetycznej, technik farmaceutyczny jest pożądanym pracownikiem, gdyż ma bardzo dobre przygotowanie do samodzielnego wykonywania wielu zadań uzupełniających zakres pracy farmaceutów. O wysokiej jakości kształcenia w szkołach policealnych publicznych świadczą wyniki EPKZ, które na przełomie ostatnich lat oscylują w 90% zdawalności oraz wyniki badań wewnętrznych w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

W publicznych szkołach policealnych wysoka jakość kształcenia zapewniona jest poprzez organizację praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych u pracodawców w rzeczywistych warunkach pracy, przez co również pracodawcy wpływają na doskonalenie procesu kształcenia. Ponadto kształcenie zawodowe jest oparte głównie na ćwiczeniach w pracowniach przedmiotowych, które w tych szkołach są wyposażone zgodnie z warunkami zawartymi w podstawie programowej.

Wykształcenie technika farmaceutycznego jest zgodne z minimalnymi wymaganiami świadczenia usług farmaceutycznych w aptece w Unii Europejskiej. Kwalifikacje technika są uznawane aż w 20 krajach UE w ramach procedur dyrektyw unijnych w Ministerstwie Zdrowia w Wydziale Uznawania Kwalifikacji w zawodach medycznych. Ponadto suplement do Dyplomu Europass jest dokumentem honorowanym w UE.

Te argumenty przemawiają za utrzymaniem kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego na poziomie szkół policealnych, czego domaga się Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczący KSOiW

Ryszard Proksa

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Stanowisko Rady KSOiW ws. technika farmaceuty.pdf 310 Kb