Spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej- Kalisz, 20.11.2015r..

sobota, 21 listopada 2015 20:13 AnPieg
Drukuj

Zmiany: 22.11.2015r. godz. 05.00.- dodano drugi film

KOMUNIKAT prasowy Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania Rady KSOiW z Anną Zalewską – Ministrem Edukacji Narodowej 20 listopada 2015 r.

Minister Anna Zalewska do członków Rady: „Chcę dyskutować o wszystkim i na każdym etapie, Karta Nauczyciela to dowód szacunku społeczeństwa dla nauczycieli”. Urzędująca od trzech dni Minister Edukacji Narodowej spotkała się z członkami Rady KSOiW NSZZ „S” w Kaliszu.

Przywitana kwiatami, nowa minister edukacji przedstawiła program działań MEN na najbliższe miesiące i w dalszej perspektywie.
- Przede wszystkim obecny Rząd RP i MEN chce odpowiadać za oświatę w Polsce.  Poprzedni Rząd zrzekł się tej odpowiedzialności a MEN oddało swoje kompetencje i środki finansowe innym instytucjom i agendom (np. ORE czy IBE) – mówiła minister Anna Zalewska.
Za  najpilniejszą ze spraw bieżących minister Zalewska uznała uratowanie do końca roku ponad 2 mld zł. z programów unijnych (z poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013).
Jeszcze w grudniu br.  w Sejmie RP pojawią się projekty poselskie zmian w Ustawie o systemie oświaty i w Karcie Nauczyciela. Będą one dotyczyły m.in.:
- przywrócenia obowiązku szkolnego od 7 lat, dzieci sześcioletnie, na życzenie rodziców, będą mogły być posłane do szkoły bez opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- wzmocnienia roli kuratora oświaty (będzie miał prawo weta przy ustalaniu sieci szkolnej, będzie podlegał bezpośrednio ministrowi edukacji),
- zniesienia obowiązku tworzenia zespołów szkolno-przedszkolnych (gmina będzie mogła, ale nie będzie musiała ich tworzyć),
- korzystnej zmiany wagi w subwencji oświatowej dla małych szkół,
- likwidacji tzw. „godzin karcianych” (być może jeszcze od następnego semestru lub od 1 września 2016 r., ponadto MEN zakłada kontrolę realizacji tych godzin w aspekcie zajęć świetlicowych).
Ponadto minister Zalewska już zajęła się sprawą zmiany rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zdrowej żywności w szkołach.
Pani Minister zostało przedstawione stanowisko Rady KSOiW w sprawie expose premier Beaty Szydło w odniesieniu do oświaty, w tym do planów wygaszania gimnazjów.
- W sprawie zmiany ustroju szkolnego na razie jest zapowiedź przywrócenia ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. Eksperci pracują nad Podstawą Programową. Do końca grudnia br. powołany zostanie zespół, który będzie pracował nad projektami tej zmiany a do końca stycznia 2016 r. poznamy harmonogram prac. W sprawie zmiany struktury szkolnej będzie diagnoza, głęboka analiza i szerokie konsultacje – uspokajała minister edukacji.
Zdaniem minister Zalewskiej, nauka w liceum jest za krótka, jest ona „ dwu i pół letnim kursem przygotowującym do matury” i to trzeba zmienić. Wygaszanie gimnazjów, jej zdaniem, nie spowoduje zwolnień, gdyż nauczyciele będą przechodzili do innych szkół na podstawie art. 23ʹ Kodeksu Pracy, który mówi o przejęciu  pracowników przez nowych pracodawców. Ponadto, jak twierdzi Pani Minister, zwiększy się ilość godzin nauki  z wielu przedmiotów i planuje się zmniejszenie liczebności uczniów w oddziałach.
Przewodniczący Ryszard Proksa przedstawił Pani Minister stanowisko Rady KSOiW w sprawie podwyżek płac. Pytania do minister Anny Zalewskiej dotyczyły także szkolnictwa zawodowego.
Minister edukacji odpowiedziała, że projekt budżetu na 2016 r. przygotowany przez poprzedni rząd nie przewiduje waloryzacji płac nauczycieli i trudno to zmienić. Zadeklarowała, że będzie „walczyć” o wzrost płac w oświacie od 2017 r. W związku z fałszywym obrazem wysokości zarobków nauczycieli w Polsce MEN przedstawi opinii publicznej faktyczny ich poziom. Za szkolnictwo zawodowe w resorcie edukacji odpowiadać  będzie wiceminister Teresa Wargocka, praktyk w tej dziedzinie.
Pierwsze spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej rozpoczęło, jak się wydaje, normalny dialog z naszym Związkiem.

Rzecznik prasowy KSOiW NSZZ „S”
Wojciech Jaranowski

 

CZĘŚĆ DRUGA