Komunikat SKOiW z 2 września 2010r.

piątek, 03 września 2010 12:47 AnPieg
Drukuj

Warszawa, 2.09.2010 r.

Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

ze spotkania w MEN  2 września br.  w sprawie płac nauczycieli w 2011 r.

Rząd odrzucił postulat NSZZ „Solidarność” dwóch podwyżek (5 proc. od stycznia i 5 proc. od września 2011 r.).  Strona rządowa podtrzymała propozycję 7 proc. waloryzacji płac od września 2011 r. Będą dalsze rozmowy na temat celowości realizacji dwóch niepłatnych godzin zajęć edukacyjnych (tzw. karcianych) oraz nad zwiększeniem płacy zasadniczej nauczycieli.

2 września br. w MEN  odbyło się kolejne spotkanie w sprawie płac nauczycieli w 2011 r. Obecny na spotkaniu minister w kancelarii premiera Michał Boni podtrzymał propozycję 7 proc. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2011 r.

Podczas spotkania przedstawiciele Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Ryszardem Proksą na czele przedstawili stanowisko NSZZ „Solidarność” w tej sprawie - postulowali przywrócenie zasady realizacji podwyżek dla nauczycieli od stycznia każdego roku i  powrót w 2011 r. do formuły waloryzacji 5 proc. od stycznia i 5 proc. od września.   Akceptacja 7 proc. podwyżki od września 2011 r. możliwa byłaby jedynie pod warunkiem likwidacji tzw. godzin „karcianych” (2 niepłatnych godzin zajęć edukacyjnych).

Strona rządowa odrzuciła możliwość wprowadzenia wariantu podwyżki: 5 proc. od stycznia i 5 proc. od września 2011 r. Nie wykluczyła jednak możliwości powrotu do tego systemu po 2011 r. Odnośnie  propozycji wycofania się z godzin „karcianych” ustalono, że strony podejmą rozmowy na ten temat dokonując analizy art. 42 ust. 2, pkt.2, lit. a i b Karty Nauczyciela w kontekście jego merytorycznej realizacji.

Strony podejmą również prace nad wzrostem płacy zasadniczej, jej większym udziałem w strukturze średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz podejmą analizę mechanizmów przydziału godzin ponadwymiarowych.

Spotkanie skończyło się spisaniem ogólnikowego komunikatu dotyczącego tylko tych zagadnień, które udało się wspólnie ustalić przez strony podczas dotychczasowych spotkań (komunikat w załączeniu).

Kolejne spotkanie w sprawie płac nauczycieli   zaplanowano na 22 września br.

Sekcję Krajową  na  spotkaniu reprezentowali:  przewodniczący Ryszard Proksa, Jerzy Ewertowski,  Zbigniew Świerczek i Wojciech Jaranowski.

 

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski