KOMUNIKAT z dnia 26 sierpnia 2010r

niedziela, 29 sierpnia 2010 10:17 AnPieg
Drukuj

z   posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania

NSZZ „Solidarność” w Warszawie

Podjęcie dalszych działań protestacyjnych w związku z brakiem woli Rządu RP   do rozmów nt. XXI postulatów NSZZ „Solidarność” oraz stanowisko ws. płac nauczycieli w 2011 r. – to główne tematy posiedzenia Rady SKOiW, która odbyła się  26 sierpnia br. w Warszawie.

 

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność zdecydowała o organizacji w dniu 9 września br. pikiety przed siedzibą Premiera RP w związku z brakiem odpowiedzi na pisma Rady Sekcji Krajowej  w sprawie podjęcia  dwustronnych rozmów:  Prezes Rady Ministrów - NSZZ „Solidarność” na temat 21 Postulatów dla Naprawy Polskiej Oświaty.

Rada SKOiW NSZZ „S” nie wyklucza dalszych akcji w październiku, jeśli Premier RP nie podejmie rozmów z naszym Związkiem.

Zgodnie z uchwałą  WZD SKOiW NSZZ „S” pikiety lub inne działania   są   elementami akcji protestacyjnej, podczas której NSZZ „S”  domaga się  między innymi:

-  odstąpienia od planów likwidacji lub niekorzystnych zmian w Karcie Nauczyciela,

-  rzeczywistego DIALOGU z MEN w sprawach oświatowych,

-  odstąpienia od obowiązkowych, niepłatnych godzin pracy nauczycieli,

-  zagwarantowania równych praw pracowniczych wszystkim nauczycielom,

-  odstąpienia od  ostatnich propozycji niekorzystnych zmian w prawie oświatowym (szkolnictwo specjalne, zmuszanie do pracy w czasie ferii itd.).

Do wszystkich nauczycieli z początkiem roku szkolnego powinien dotrzeć List Sekcji Krajowej wyjaśniający nasze działania oraz zagrożenia dla nauczycieli i całej oświaty w Polsce.

Rada Sekcji Krajowej przyjęła stanowisko, w którym negatywnie odniosła się do propozycji Rządu 7 proc. waloryzacji płac od września 2011 r. Podstawowym postulatem NSZZ „S” w rozmowach płacowych jest przywrócenie zasady realizacji podwyżek płac od 1 stycznia każdego roku. Zgodnie z deklaracjami Rządu podwyżka od września miała być  wyjątkowo tylko w  2010 roku. W 2011 r. miał nastąpić powrót do formuły podwyżek 5 proc. od stycznia i 5 proc. od września. I tego domaga się NSZZ „S”. Jedynie w przypadku zgody Rządu na wycofanie dwóch niepłatnych godzin zajęć edukacyjnych (tzw. godzin „karcianych”) Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” mogłaby zgodzić się na 7 proc. podwyżkę od września 2011 r.  Przypomnijmy,  7 proc. waloryzacja płac od września to średniorocznie  2,3 proc. podwyżka, a więc taka jak zakładana  inflacja w 2011 r. Oznacza to brak realnego wzrostu wynagrodzeń a przy większej niż 2,3 proc. inflacji nawet jego realną obniżkę.

Rada oceniła również wyniki prac zespołów roboczych ds. struktury wynagrodzenia oraz czasu i warunków pracy nauczycieli a także wysłuchała relacji ze spotkań Zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli.

Omówiono sprawy międzynarodowe, w tym realizację programu „Międzynarodowy Bank Pamięci o Demokracji” -  sierpniowe szkolenia w Kielcach i Karbówku.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „Solidarność"

Wojciech Jaranowski