NIE dla likwidacji szkolnictwa samorządowego.

Email Drukuj PDF

„Solidarność Oświatowa” kontynuuje działania w obronie szkół samorządowych z całą stanowczością sprzeciwiając się ich likwidacji i prywatyzacji.

Małopolski Kurator Oświaty, podczas dzisiejszego spotkania (26.02.2015) z przedstawicielami „Oświatowej Solidarności”, oświadczył, że negatywnie zaopiniuje projekty uchwał zmierzające do likwidacji wszystkich szkół samorządowych w Gminie Iwanowice.

******************************

Augustów, dnia 19.02.2015 r.

Stanowisko Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie rezygnacji niektórych samorządów z realizacji ustawowych zadań oświatowych poprzez likwidację i prywatyzację szkół i placówek oświatowych.

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się, podejmowanym przez niektóre samorządy, próbom całkowitej likwidacji i prywatyzacji szkół, niezależnie od liczby uczniów w placówkach.

Takie działania samorządów możliwe są dzięki przyzwoleniu MEN, które zmieniło rozporządzenie dotyczące podziału subwencji oświatowej. Zmianie uległ wskaźnik korygujący Di, tak, by po całkowitej prywatyzacji placówek oświatowych, gmina mogła otrzymać pełną subwencję, a nie 20 %, przysługujące jej z uwagi na fakt, iż na terenie takiej gminy nie ma już nauczycieli zatrudnionych w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela.

Pomimo utrzymania wysokości subwencji oświatowej na dotychczasowym poziomie, wynagrodzenia nauczycieli drastycznie spadają, natomiast zwiększeniu ulegają czas pracy oraz zakres wykonywanych czynności. W wyniku takiego procederu skarb państwa nie oszczędza środków finansowych, nauczyciele radykalnie ubożeją, a jedynym beneficjentem zmian stają się „korporacje oświatowe” lub podmioty prywatne.

W swoim dążeniu do specyficznego reformowania oświaty, niektóre samorządy posuwają się do prób likwidacji wszystkich szkół na swoim terenie. Taką patologiczną sytuację obserwujemy aktualnie w gminie Iwanowice /województwo małopolskie/.

Rozwiązania polegające na całkowitej likwidacji i prywatyzacji gminnych sieci szkolnych są sprzeczne z prawem oraz pozbawiają rodziców konstytucyjnego prawa do wyboru szkoły dla swoich dzieci w rozumieniu art. 70 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 166 Konstytucji RP stanowi: „Zadania publiczne służące zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej są wykonywane przez jednostkę samorządu terytorialnego, jako zadania własne”.

Artykuł 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym mówi o tym, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, obejmujących m.in. sprawy edukacji publicznej.

Zgodnie zaś z ust. 2 tego samego artykułu, odrębne ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. Należy do nich ustawa o systemie oświaty, która w art. 104 ust. 1 i art. 105 zalicza do obowiązkowych zadań własnych gmin prowadzenie szkół podstawowych i przedszkoli. Obowiązkowy charakter tych zadań powoduje, że gmina nie może zrezygnować z ich wykonywania, czy też przekazać ich do realizacji innemu podmiotowi.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stoi na stanowisku, iż konieczne jest pilne stworzenie precyzyjnych regulacji prawnych, rozwiązujących systemowo zaistniały problem.

Dziwi nas również fakt, że minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska, która w liście do samorządów apeluje o to by nie likwidowano małych szkół, jednocześnie wprowadza rozwiązania prawne, które „nagradzają” takie działania.

Stanowczo nie godzimy się na model finansowania oświaty, w którym publiczne środki finansowe trafiają do sieci stowarzyszeń lub innych podmiotów nastawionych na czerpanie zysków, kosztem wynagrodzeń nauczycieli i pracowników szkół.

Ryszard Proksa

przewodniczący KSOiW

NSZZ „Solidarność”

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.