Stanowisko ws. likwidacji szkół- Rada Sekcji, Augustów, 19- 20 luty 2015r.

Email Drukuj PDF

Zmiany: 23.02.2014r. godz. 21.24- dodano załącznik, dodano zdjęcia, godz.23.15- dodano film

 

KOMUNIKAT z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Augustowie w dniach 19-20 lutego 2015 r.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko, w którym sprzeciwia się likwidacji i prywatyzacji szkół i placówek oświatowych. Krajowa Sekcja kontynuuje działania protestacyjne dotyczące podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz przeciwko wszelkim próbom likwidacji Karty Nauczyciela.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania omówiła udział struktur oświatowych w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Postulaty sformułowane przez trzy centrale związkowe są ważne dla wszystkich pracowników niezależnie od wykonywanego zawodu. Jednocześnie w dalszym ciągu ważne są postulaty kierowane przez oświatową „Solidarność” w trakcie ubiegłorocznych akcji protestacyjnych. W tej kwestii Rada KSOiW oczekuje niezwłocznego podjęcia rozmów przez MEN.

Migawki z obrad

 

 

 

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się, podejmowanym przez niektóre samorządy, próbom całkowitej likwidacji i prywatyzacji szkół, niezależnie od liczby uczniów w placówkach. Zdaniem KSOiW NSZZ „Solidarność” konieczne jest pilne stworzenie precyzyjnych regulacji prawnych rozwiązujących systemowo zaistniały problem. „Nie ma zgody na model finansowania oświaty, w którym publiczne środki finansowe trafiają do sieci stowarzyszeń lub innych podmiotów nastawionych na czerpanie zysków kosztem wynagrodzeń nauczycieli i pracowników szkół” – czytamy w przyjętym stanowisku.

Skarbnik KSOiW przedstawił i omówił wykonanie budżetu Krajowej Sekcji za 2014 roku oraz plan budżetowy na 2015 rok. Po dyskusji Rada KSOiW przyjęła w tym zakresie stosowne uchwały.

Po wielomiesięcznych konsultacjach i dyskusjach, w celu usprawnienia prac, Rada KSOiW przyjęła w formie uchwały Regulamin Pracy Rady KSOiW NSZZ „Solidarność” oraz uchwałę o głosowaniu elektronicznym.

Członkowie Prezydium KSOiW omówili, zainicjowane przez „Solidarność”, robocze spotkania z MEN i CKE dotyczące problemów i przyszłości szkolnictwa zawodowego.

Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w przyjętym stanowisku wnioskuje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w kwestii zmiany ustawy o systemie oświaty w zakresie rekrutacji do placówek wychowania pozaszkolnego, polegającej na przesunięciu terminu rekrutacji dla wskazanych typów placówek na 2 lub 3 tydzień września, przy jednoczesnym prowadzeniu zajęć pokazowych.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przyjęła stanowisko w sprawie zagrożeń dla edukacji płynących z Transatlantyckich Porozumień Handlowych na poziomie europejskim. Wyrażamy obawę wobec zastosowania zasad rynkowych w stosunku do usług publicznych, takich jak edukacja, czego efektem może być zintensyfikowanie procesu komercjalizacji i prywatyzacji oświaty w Polsce.

Rada podsumowała analizę obszernego materiału dotyczącego przypadków łamania prawa przez dyrektorów i samorządy, szczególnie w zakresie tzw. godzin karcianych.

W piśmie do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej kolejny raz wnosi o usunięcie tego bubla prawnego z Karty Nauczyciela.

Prezydium KSOiW zachęciło członków Rady do udziału w organizowanych przez MEN konferencjach poświęconych wypracowaniu koncepcji organizacji edukacji uczniów niepełnosprawnych tzw. edukacji włączającej. Zaapelowało także o szeroki udział zainteresowanych osób w trwających w tym zakresie konsultacjach i kierowanie swoich uwag i spostrzeżeń także do Prezydium KSOiW – koordynatorem powyższych działań jest Ewa Roszyk.

Przedstawiciele regionalnych struktur poinformowali i zaprosili na organizowane konferencje: na temat szkół zawodowych - 9 marca w Lublinie i 9 kwietnia w Gdyni; na temat warunków i czasu pracy nauczycieli - 27 marca w Pile; w maju we Wrocławiu na temat doradztwa metodycznego i zawodowego.

Przyznanie Złotych Odznak KSOiW NSZZ „Solidarność” dla zasłużonych członków „Solidarności oświatowej” z Regionu Świętokrzyskiego oraz sprawy bieżące zakończyły posiedzenie Rady KSOiW.

Członek Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”

Zbigniew Świerczek

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.