Protest pracowników oświaty.

AnPieg Rada Sekcji
Drukuj

Związkowcy domagali się także wyższych nakładów na oświatę, zaprzestania prywatyzacji szkół i łamania prawa oświatowego przez samorządy. Pikietę rozpoczęło przedstawienie protestacyjne pod tytułem „Godna praca, godna płaca, czyli Siłaczka – Biedaczka tragedia wcale nieantyczna” przygotowane przez związkowców z Lublina i Ostrowca Świętokrzyskiego.

 

Zamrożenie płac na przyszły rok ( a w planach rządu nawet do 2017 r.) spowoduje, że realne wynagrodzenie (jego siła nabywcza) będzie niższe niż w 2007 r. Stąd postulat NSZZ „S” o 9 proc. waloryzacji płac w 2015 r.- Jesteśmy tutaj, ponieważ zostaliśmy doprowadzeni do ostateczności – grzmiał przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa.

- Nauczyciele w Polsce mają jeden z najdłuższych czasów pracy w Europie, a są w grupie najniżej opłacanych nauczycieli w Unii Europejskiej. Statystyki europejskie, w tym raport Eurydice (europejskiej sieci informacji o edukacji) podaje, że od 2008 r. płace polskich nauczycieli realnie wzrosły o 6 proc., a nie jak podaje rząd o 40-50 proc. – podkreślił Proksa.

Podczas pikiety przewidziano złożenie petycji (tekst poniżej) na ręce Pani premier Ewy Kopacz, gdyż w tym dniu odbywało się posiedzenie rządu. Niestety delegację protestujących związkowców i petycję przyjął tylko wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki.

Kończąc pikietę związkowcy zapowiedzieli, że jeszcze powrócą i nie odpuszczą spraw, o które walczą.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

*********************

Relacja filmowa

Koleżanki i Koledzy!

Nauczyciele i Pracownicy Oświaty!

Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

SOiW NSZZ „Solidarność” realizuje to zadanie w różnych formach i na różnych płaszczyznach. Szanujemy prawo pracowników do swobodnego wstępowania do związku zawodowego – wszak Solidarność wyrosła na gruncie walki o wolność, rozumianej także jako prawo do pluralizmu związkowego. Dlatego cieszy nas fakt, że szeregi Związku się rozrastają. Mamy przed sobą trudne zadanie – obronę statusu zawodowego, poprawę warunków pracy i wynagrodzeń. Sukces możemy odnieść tylko poprzez solidarną postawę całego środowiska.

9 grudnia br. w Warszawie przed Kancelarią Premiera Rady Ministrów blisko 2 tysiące naszych Koleżanek i Kolegów z całej Polski przyjechało, aby w naszym wspólnym imieniu zaprotestować przeciwko dalszemu zamrożeniu płac nauczycieli i pracowników sfery budżetowej. To kolejny krok w ramach akcji protestacyjnej, podjętej w interesie wszystkich pracowników niezależnie od przekonań politycznych i przynależności związkowej. Razem możemy więcej!

Szkoda, że nie rozumie tego kierownictwo ZNP, które, nie pierwszy raz, brak własnej aktywności chce przykryć krytykowaniem działań KSOiW NSZZ „Solidarność”. To oczywiście znacznie łatwiejsze! Pytanie tylko – po co i dlaczego?

Teresa Misiuk

**************

Moim zdaniem:

Kłamstwa ZNP

We wtorek, 9 grudnia pod Urzędem Rady Ministrów odbyła się z inicjatywy oświatowej „Solidarności” manifestacja w obronie płac nauczycielskich. Zgromadziła około tysiąca przedstawicieli regionów z całej Polski. Jednocześnie Związek Nauczycielstwa Polskiego wydał kuriozalny Komunikat mówiąc o braku entuzjazmu dla takich działań i formułując szereg nieprawdziwych zarzutów.

Dlaczego szefowie ZNP okłamują swoich członków? Jaki mają cel w tym, by wprowadzać w błąd społeczeństwo, wydając Komunikat, w którym m.in. piszą jakoby oświatowa „Solidarność” nie starała się o podwyżkę wynagrodzeń pracowników oświaty i teraz ma się kreować post factum na obrońców nauczycielskich pensji.

Nie sądzę, aby na te oszukańcze stwierdzenia dali się nabrać nawet członkowie ZNP. Przecież musieli widzieć akcję sondażową „Solidarności” nt. form protestu, gdzie zasadniczą sprawą były kwestie zamrożenia płac. Przedstawiciele naszego Związku uczestniczyli też, wbrew insynuacjom z Komunikatu, w sejmowych pracach nad projektem budżetu i w tej sprawie spotkali się dwukrotnie we wrześniu i październiku z minister Kluzik-Rostkowską.

Rozmowy ani wyrażane pisemne stanowiska nie zmieniły postawy władz, stąd protest pod Urzędem Rady Ministrów i złożona na ręce przedstawiciela rządu petycja. O tym wszystkim doskonale wie kierownictwo ZNP, a woli wmawiać społeczeństwu jakoby akcja Solidarności była koniunkturalna. To niecna metoda, bo znowuż próbuje się dzielić społeczność oświatową, a prawdopodobnie przykryć też swoją nieudolność i nieskuteczność. Bo cóż z tego, że brali udział, opiniowali, zabiegali, ślinili się, starali się, lobbowali, kiedy budżet na przyszły rok nie zakłada podwyżek dla nauczycieli.

Sfrustrowani koledzy z ZNP zdają się tłumaczyć swoją niemoc poprzez atak na Solidarność. Czy nasz Związek jest tu winien czy rząd? Nie wiem jakie kompleksy skrywają działacze z ZNP, i pewnie szeregowi członkowie też nie wiedzą. A jeszcze nie tak dawno szliśmy razem manifestacji w Warszawie i we Wrocławiu.

Co się stało z waszą klasą? Koledzy z ZNP, ósme przykazanie mówi – Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, a mówiąc prościej – Nie kłam. Tego Wam z całego serca w duchu adwentowym życzę. No i oczywiście życzę Wam entuzjazmu, bo bez serca, bez ducha, jak wieszcz pisał, to samoluby!

Janusz Wolniak

_________________________________

Artykuły powiązane:

ZNP krytykuje- LINK

ZDJĘCIA Z PIKIETY- LINK

 

Media o nas:

- Telewizja Republika- LINK

- Telewizja TVN- LINK

- Polska- LINK

- Wirtualna Polska- LINK

- niezależna.pl- LINK

- ONET.wiadomości - LINK

- wpolityce- LINK LINK 2

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
petycja na tablicę.pdf 338 Kb