KOMUNIKAT z posiedzenia Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w dniach 20 - 21 listopada 2014 r. (Translation)

piątek, 21 listopada 2014 05:13 AnPieg
Drukuj

Zmiany: 25.11.2014r. godz. 11.24.- dodano załączniki

English version- LINK

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” wobec braku reakcji rządu RP na postulat 9% podwyżki wynagrodzeń w 2015 roku kontynuuje akcję informacyjno-protestacyjną, organizując 9 grudnia 2014 roku przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów nadzwyczajne posiedzenie Rady, powiększone o przedstawicieli środowisk oświatowych.

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania, przygotowując się do wzmocnienia akcji protestacyjnej, podjęła uchwałę, której celem jest przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę akcji szkoleniowej w zakresie procedur strajkowych w szkołach i placówkach oświatowych. Wiedza ta może zostać wykorzystana w sytuacji, gdy rząd RP będzie nadal uporczywie ignorował postulaty „Solidarności oświatowej”.

*******************

Tłumaczenia komputerowe- Google Translate

Translations by Google Translate of computer

************************

Po głębokiej analizie napływających z całego kraju przypadków łamania prawa Rada KSOiW przyjęła, skierowane do odpowiednich organów państwowych, stanowisko w sprawie nieodpłatnej realizacji doraźnych zastępstw przez pedagogów szkolnych, nauczycieli-bibliotekarzy bibliotek szkolnych i nauczycieli świetlic szkolnych. To jeden z wielu rażących przykładów łamania prawa oświatowego, prawa pracy i prawa karnego przez dyrektorów i władze samorządowe. Rada KSOiW powołała specjalny zespół do analizy zebranego materiału informacyjnego w sprawie łamania prawa, który po opracowaniu zostanie przedstawiony minister edukacji narodowej Joannie Kluzik-Rostkowskiej celem podjęcia działań interwencyjnych.

Rozumiejąc doniosłą rolę rodziców-nauczycieli w procesie opieki i wychowania dzieci Rada KSOiW wystąpi z projektem nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, która umożliwi rodzicom kontynuowanie nauczycielskiego awansu zawodowego.

Rada KSOiW omówiła problemy finansowania szkół dla uzdolnionej młodzieży, szkolenia związkowe na 2015 rok oraz zapoznała się z informacją o akcji „ Rodzice chcą mieć wybór”.

Przyznanie złotych odznak KSOiW i wystosowanie apelu do wszystkich struktur związkowych o tworzenie i wykorzystywanie „bazy małych mediów” zakończyło obrady.

Członek Prezydium KSOiW

Zbigniew Świerczek

Uchwała Rady jest dostępna w Sekcjach Regionalnych

Migawki z obrad- LINK

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
stanowisko Rady KSOiW 20.11.2014. ws. wyborów samorządowych 2014.pdf 341 Kb
stanowisko Rady KSOiW 20.11.2014. ws. pedagogów, bibliotekarzy szkolnych i nauc 353 Kb
Komunikat z obrad Rady KSOiW 20-21.11.2014.pdf 347 Kb