Pismo do Prezesa Rady Ministrów

sobota, 10 lipca 2010 17:14 AnPieg
Drukuj

Pan

Donald Tusk

Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze,

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z rozczarowaniem i niepokojem przyjmuje brak odpowiedzi na petycję z dnia 15 czerwca 2010 roku dotyczącą merytorycznego spotkania w sprawie problemów występujących w polskiej oświacie.

Pamiętając wielokrotne zapewnienia o szczególnej trosce, jaką oświata powinna być otaczana, pragnęliśmy przedstawić Panu Premierowi efekty nieodpowiedzialnych eksperymentów przeprowadzanych w polskich szkołach przez Panią Minister Katarzynę Hall.  Wierzymy, że kierując się ustawową zasadą równego traktowania organizacji związkowych, tym razem nie odmówi Pan Premier rozmowy z nami, podobnie jak miało to miejsce w przypadku spotkania ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego

Zapraszamy na posiedzenie Rady Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Rozumiejąc wielość zadań wynikających z pełnionego przez Pana Premiera urzędu, prosimy o wyznaczenie terminu spotkania, które, ze względu na powagę sygnalizowanych w petycji zagadnień, powinno odbyć się przed 31 lipca 2010 roku.

Ze względów organizacyjnych informację o miejscu obrad Rady podamy natychmiast po ustaleniu przez Pana Premiera terminu.

Z poważaniem,

Ryszard Proksa

Przewodniczący SKOiW NSZZ "S"