Stanowisko Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w sprawie 30% podwyżki dla nauczycieli

sobota, 10 lipca 2010 17:13 AnPieg
Drukuj

Rada SKOiW żąda od obecnego Prezydenta Elekta spełnienia przedwyborczego zobowiązania realizacji 30% podwyżki płac dla nauczycieli.

Oczekujemy, że Prezydent Elekt we współpracy z rządem zapewni realne środki finansowe na ten cel, co znajdzie odzwierciedlenie w rozporządzeniu „płacowym” obowiązującym od 1 września 2010 roku.

Ryszard Proksa

Przewodniczący SKOiW NSZZ "S