Żądamy spotkania z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie projektu nowelizacji Ustawy o systemie oświaty i podwyżki płac nauczycieli.

czwartek, 21 sierpnia 2014 15:41 AnPieg
Drukuj

Zmiany: 22.08.2014r. godz. 14.42 dodano załączniki; godz. 15.04 dodano załącznik

KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność z obrad Rady KSOiW w dniu 21 sierpnia 2014 r.

Rada KSOiW NSZZ „Solidarności” zażądała od Ministra Edukacji Narodowej spotkania w sprawie projektu obszernej nowelizacji Ustawy o systemie oświaty i podwyżki płac nauczycieli. „S” oświatowa stanowczo protestuje przeciwko zamrożeniu płac w oświacie na okres kilku kolejnych lat i domaga się 9 proc. podwyżki wynagrodzeń od 1 stycznia 2015r.

Związkowcy w specjalnej uchwale stwierdzają, że w przypadku braku pozytywnej reakcji ze strony Rządu do 15 września br. NSZZ „Solidarność” podejmie działania protestacyjne. Na początku września br. do szkół trafi ankieta sondażowa o ewentualnych formach protestu. Trwa ogólnopolski konkurs o bł. ks. Jerzym Popiełuszko.

Ze względu na bardzo szeroki zakres proponowanych zmian w Ustawie o systemie oświaty oraz fakt, że mają dotyczyć one także Karty Nauczyciela, Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zażądała trybu negocjacyjnego w tej sprawie.

W odniesieniu do zapisu ustawy o maksymalnej, 25 osobowej liczbie uczniów w klasach I-III szkoły podstawowej (MEN proponuje możliwość jej zwiększenia) KSOiW NSZZ „Solidarność” uważa, że zamiast dopuszczać zwiększenie i tak już nazbyt dużej liczby uczniów w tych oddziałach, lepszym rozwiązaniem jest tworzenie oddziałów o mniejszej liczbie uczniów, np. 22 czy 23, tak, aby pozostawić miejsce dla tych, którzy w rejonie danej szkoły mogą się pojawić w trakcie kolejnych lat szkolnych. Jest to rozwiązanie znacznie korzystniejsze.

- Uważamy za kompromitujące dla Rządu wprowadzanie zmian w dopiero co uchwalonym przepisie.

Po raz kolejny przypominamy, że NSZZ „Solidarność” wielokrotnie występował o zmniejszenie maksymalnej liczby uczniów w oddziałach klasowych na wszystkich poziomach edukacyjnych. Jest to uzasadnione potrzebą zapewnienia dużej indywidualizacji procesu edukacyjnego dla uczniów – podkreśla przewodniczący KSOiW Ryszard Proksa.

Wątpliwości KSOiW NSZZ „Solidarność” dotyczą także zapisów o finansowaniu zajęć realizowanych przez nauczycieli w ramach projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Proponowane zmiany rodzą wątpliwości, czy nie ulegną zmniejszeniu stawki godzinowe wynagrodzenia nauczycieli za realizowane zajęcia i czy nie wpłynie to negatywnie na rozliczanie średnich wynagrodzeń nauczycieli w organach prowadzących?

Ponadto, KSOiW NSZZ „Solidarność” jest zdecydowanie przeciwna dalszemu ograniczaniu stosowania przepisów ustawy Karta Nauczyciela w odniesieniu do kolejnych grup pracowników.

- Z całą mocą przypominamy postulat Związku, że zatrudnienie pracowników na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych powinno odbywać się tylko na podstawie Karty Nauczyciela – czytamy w piśmie skierowanym do MEN.

Od 2012 r. wynagrodzenia nauczycieli pozostają na niezmienionym poziomie. W tym samym czasie, na skutek zmian w prawie oświatowym, znacznie zwiększono zakres zadań i obowiązków, a tym samym odpowiedzialności nauczycieli. Kolejny rok z rzędu równoważenie finansów publicznych odbywa się kosztem pracowników oświaty.

NSZZ „Solidarność” stanowczo żąda, aby w pracach nad budżetem państwa na 2015 rok zabezpieczyć środki w wysokości 9 proc. na podwyżkę płac nauczycieli, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2015 roku. Byłoby to także spełnieniem obietnicy danej kilka lat temu przez Premiera RP o powrocie do waloryzowania wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia każdego roku.

- Jeżeli MEN nie przystąpi do rozmów w sprawie zmian ustawowych oraz płac do 15 września br. i nie będzie pozytywnej reakcji Rządu RP w tych sprawach NSZZ „Solidarność” podejmie przewidziane prawem działania protestacyjne, włącznie z wykorzystaniem ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – stwierdzają w stanowisku członkowie Rady KSOiW. Jednocześnie struktury regionalne „S” oświatowej będą prowadzić akcję informacyjno-sondażową w szkołach w celu określenia ewentualnych form protestu.

W wielu regionach rozstrzygnięto już etap wojewódzki ogólnopolskiego konkursu o bł. ks. Jerzym Popiełuszko, którego organizatorem jest Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania. Do 19 września br. musi zakończyć się etap wojewódzki a najlepsze prace, zgodnie z regulaminem, powinny zostać przesłane do biura KSOiW w Gdańsku. Szczegóły nt. konkursu na stronie KSOiW.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Sala obrad

Artykuły powiązane:

SKOiW- wznowienie akcji protestacyjnej- 20.03.2014r.

SKOiW w obronie Karty Nauczyciela- 08.10.2013r.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
uchwała nr 2 Rady KSOiW 21.08.2014..pdf 346 Kb
stanowisko_21_08_14.pdf 290 Kb
Komunikat_KSOiW21.08.2014.pdf 288 Kb
SKOiW_152_2014 MEN opinia do UOSO.pdf 323 Kb