”Lektury bez cenzury”

piątek, 09 maja 2014 18:06 AnPieg
Drukuj

„ Majówka z Sienkiewiczem” – publiczne czytanie dzieł Henryka Sienkiewicza w Rzeszowie 10 maja br. będzie akcentem kończącym Inicjatywę Społeczną „Lektury bez cenzury”.

W poczuciu odpowiedzialności za dobrą polską szkołę Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ogłosiła w kraju Inicjatywę Społeczną „Lektury bez cenzury” promującą klasyczne dzieła polskiej literatury: „Trylogia”, „Pan Tadeusz”, „Konrad Wallenrod” rugowane z kanonu lektur szkolnych. Inicjatywa ta polegała na organizowaniu lokalnych akcji przypominających dzieła Adama Mickiewicza i Henryka Sienkiewicza oraz udzieleniu pisemnej odpowiedzi na pytanie - Jakie słowa zaszkodziły klasyce literatury polskiej: utworom Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”, „Konrad Wallenrod” oraz „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, że Minister Edukacji Narodowej ruguje je z kanonu lektur szkolnych? Organizatorzy Inicjatywy tytuł „Obrońcy Polskiej Literatury” przyznali:

I. W kategorii praca literacka:

- Panu Eugeniuszowi Dziekanowi z Przysuchy,

- Panu Wojciechowi Wójtowiczowi z Torunia.

II. W kategorii inicjatyw lokalnych:

- Organizacji Miedzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie za akcję: „Kto się boi Mickiewicza”,

- Zarządowi Regionu Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” za przedsięwzięcie

„Kwadrans z polską literaturą klasyczną” realizowane w okresie od 1 października do 12 listopada 2013 r.

Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” dziękuje wszystkim, którzy włączyli się w Inicjatywę „Lektury bez cenzury”, nadesłali prace i podjęli inicjatywy lokalne promujące klasyczne dzieła polskiej literatury.

Nagrody dla laureatów zostaną wręczone na Walnym Zebraniu Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 21 maja br. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Prezydium Sekcji Krajowej wyraża nadzieję, że mimo zakończenia Inicjatywy Społecznej „Lektury bez cenzury” promocja klasycznych dzieł Adama Mickiewicza i Henryka Sienkiewicza będzie kontynuowana. Do czego zachęcamy!

W załącznikach przesyłam zaproszenie na „Majówkę z Sienkiewiczem” do Rzeszowa.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
plakat.jpg 3867 Kb
Komunikat Lektury bez cenzury - Majówka z Sienkiewiczem w Rzeszowie 10 maja br 285 Kb
2014 program j pol w LO (2).pdf 1892 Kb
2013 Inicjatywa społeczna - Lektury bez cenzury.pdf 310 Kb