SKOiW- wznowienie akcji protestacyjnej- 20.03.2014r.

czwartek, 20 marca 2014 19:33 AnPieg
Drukuj

 

(Jeżeli chcesz obejrzeć film na stronie YouTube SKOiW kliknij na " YouTube" na paseku pod filmem) Zdjęcia- LINK

KOMUNIKAT Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Rady SKOiW NSZZ „S” 20 marca 2014 r.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” grozi wznowieniem akcji protestacyjnej. Członkowie Rady, w specjalnie wydanym stanowisku, żądają wycofania rządowego poparcia dla zatrudniania asystentów nauczycieli na podstawie Kodeksu Pracy. W przypadku braku pozytywnej reakcji ze strony Rządu Sekcja Krajowa wznowi akcję protestacyjną.

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zajęła stanowisko w sprawie wprowadzania do szkół pracowników pedagogicznych zatrudnianych na podstawie Kodeksu Pracy. Rada SKOiW stanowczo żąda wycofania rządowego poparcia dla poselskiego projektu zmian w ustawie o systemie oświaty oraz ustawie o cudzoziemcach (zawartej w druku sejmowym 2132), szczególnie zapisów art.1 pkt 1 projektu ustawy, który mówi, że w szkole podstawowej może być zatrudniony asystent nauczyciela na podstawie Kodeksu Pracy.

Rada SKOiW odbiera ten projekt jako kolejny etap systematycznego zmniejszania liczby nauczycieli podlegających ustawie Karta Nauczyciela, co w efekcie może doprowadzić do likwidacji tego aktu prawnego. Asystent nauczyciela ma się legitymować kwalifikacjami wymaganymi do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej. Będąc zatrudnionym na podstawie Kodeksu Pracy stanie się nauczycielem o gorszym statusie zawodowym.

W przypadku braku pozytywnej reakcji ze strony Rządu Sekcja Krajowa wznowi akcję protestacyjną zawieszoną po rekonstrukcji Rządu w listopadzie 2013 roku.

Rada SKOiW domaga się realizacji postulatu NSZZ „Solidarność”, aby Karta Nauczyciela obejmowała wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych niezależnie od organu prowadzącego.

Ponadto, struktury regionalne „Solidarności” oświatowej będą prowadzić akcję polegającą na wysyłaniu listów do posłów rządzącej koalicji w sprawie asystentów nauczycieli.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

 

Artykuły powiązane:

Solidarność grozi strajkiem z powodu asystenta nauczyciela:

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Stan_20_03_14SKOiW.pdf 106 Kb
komunikatRadySKOiW20032014.pdf 105 Kb