Obrady Rady Sekcji, 09- 10.01.2014r.

Email Drukuj PDF

Zmiany w treści: sobota, 18 stycznia 2014 12:57

KOMUNIKAT z posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Zakopanem w dniach 9-10 stycznia 2014 r.

Rada Sekcji Krajowej w specjalnym stanowisku sprzeciwiła się wprowadzaniu do szkół i placówek oświatowych szkodliwych treści promujących ideologię gender. Sekcja Krajowa kontynuuje działania w sprawie zmiany statusu zawodowego nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych na podstawie Karty Nauczyciela przed 1 stycznia 2004 r.

Rada Sekcji Krajowej zaapelowała do rad pedagogicznych, by działając zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty nie wyrażały zgody na wprowadzanie w szkołach i placówkach oświatowych zajęć promujących ideologię gender.

- Niedopuszczalne jest wykorzystywanie systemu oświaty w Polsce do szerzenia szkodliwych treści, zacierających różnice między kobietą i mężczyzną, wprowadzanych nawet na poziomie przedszkola. Zagrożenia te potwierdzają wyniki badań, przeprowadzonych m.in na Uniwersytecie Harvarda, które wykazały, że brak pewności tożsamości płciowej u dzieci poniżej 11 roku życia zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w ich rozwoju seksualnym, psychicznym i fizycznym i może doprowadzić do nieusuwalnych obciążeń psychiki traumatycznymi zaburzeniami – czytamy w stanowisku Rady.

Rada Sekcji Krajowej przypomina, że w misję zawodu nauczyciela wpisany jest obowiązek zapewnienia uczniom i wychowankom bezpieczeństwa nie tylko w sferze fizycznej, ale także psychicznej i emocjonalnej. Rodzice powierzając nauczycielom swoje dzieci mają prawo oczekiwać, że treści przekazywane w szkole nie będą naruszały ich praw zagwarantowanych w Konstytucji RP.

Członkowie Rady dyskutowali o sytuacji nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2004 r. rząd SLD-PSL, mimo negatywnych opinii i protestów NSZZ „S”, „wyjął” placówki socjalizacyjne (domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ośrodki adopcyjne) spod systemu oświaty i przesunął je do systemu pomocy społecznej. Nauczyciele zatrudnieni w tych placówkach przed 1 stycznia 2004 r. mieli zachować swoje uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela bezterminowo, jeżeli kontynuować będą zatrudnienie w macierzystej placówce. Nauczycieli zatrudnianych w tych placówkach po 1 stycznia 2004 r. objęły już przepisy kodeksowe. Rząd PO-PSL doprowadził do uchwalenia ustawy „o pieczy zastępczej”, na mocy której z dniem 1 stycznia 2014 r. również nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przed 2004 r. pozbawiono statusu zawodowego wynikającego z Karty Nauczyciela. Stali się oni pracownikami samorządowymi. Stworzyło to chaos prawny, wiele komplikacji w zakresie zmiany warunków pracy i płacy, odpraw, urlopów itd. W tej sprawie sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży wystąpiła do premiera RP o zachowanie praw nabytych nauczycieli zatrudnionych przed 1 stycznia 2004 r.

Trwa inicjatywa społeczna „Lektury bez cenzury” promująca klasyczne dzieła polskiej literatury rugowane z kanonu lektur szkolnych. Organizatorzy akcji zachęcają do uważnego czytania utworów Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”, „Konrad Wallenrod” oraz „Trylogii” Henryka Sienkiewicza i poszukiwania odpowiedzi wraz z uzasadnieniem na pytanie: „Jakie słowa zaszkodziły tym utworom, że minister edukacji narodowej ruguje je z kanonu lektur szkolnych?” Akcja potrwa do końca stycznia br.

Szerzej o Inicjatywie na specjalnej stronie:

Rada SKOiW omówiła spotkanie NSZZ „S” z ministrem edukacji Joanną Kluzik-Rostkowską i przebieg protestu w regionach przeciwko niekorzystnym zmianom w Ustawie o systemie oświaty i Karcie Nauczyciela.

Jednym z punktów obrad była informacja o wynikach PISA. Rząd nagłaśnia sukces polskich uczniów, ale nie mówi o zaleceniach PISA dla krajów uczestniczących w tym programie. Są one następujące: większe nakłady na edukację, zmniejszenie liczby uczniów w klasach, stabilizacja statusu zawodowego nauczycieli i podwyższenie ich wynagrodzeń. Tych zaleceń rząd polski nie realizuje!

Rada Sekcji Krajowej zajęła się także problemem zmian w ustawie o Otwartych Funduszach Emerytalnych i związanego z nimi obowiązkowego przejścia nauczycieli do ZUS.

Ponadto Rada SKOiW zapoznała się z informacją o pracy zespołu ds. szkolnictwa zawodowego i omówiła przypadki łamania prawa oświatowego przez samorządy, m.in. dotyczące unikania płacenia przez nie jednorazowego dodatku uzupełniającego poprzez wypłacanie podwójnej „trzynastki” w danym roku kalendarzowym.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

 

 

Wystąpienia zaproszonych gości.

Napisali o nas:

WPROST

NASZ DZIENNIK

TOK FM

Artykuły powiązane:

TYGODNIK SOLIDARNOŚĆ

YOU TUBE

Możesz wyrazić swój sprzeciw

Gazeta Wyborcza

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Stanowisko10.01.2014..pdf 122 Kb
komunikat z Rady SKOiW 9-10.01.2014.pdf 125 Kb
 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.