INFORMACJA W SPRAWIE OBECNEJ SYTUACJI PRACOWNIKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

czwartek, 12 grudnia 2013 14:11 AnPieg
Drukuj

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przekazuje odpowiedź Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2013 r. na wniesioną przez posła PiS Janusza Śniadka w związku z wystąpieniem Sekcji Krajowej z dnia 15 października 2013 r. (również w załączeniu) interpelację poselską w sprawie przechodzenia z dniem 1 stycznia 2014 r. pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, zatrudnionych dotychczas na podstawie przepisów Karty Nauczyciela na przepisy obejmujące pracowników samorządowych.

Odnośna interpelacja poselska według naszych zamierzeń miała być skierowana do Ministra Sprawiedliwości, jednakże widocznie musiała być przekazana do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które w osobie Podsekretarza Stanu Elżbiety Seredyn uporczywie podtrzymuje błędne naszym zdaniem stanowisko, jakoby przejście ww. pracowników na nowe warunki pracy i wynagrodzenia nie wymagało wypowiedzenia zmieniającego. Podstawę do zajmowania takiego stanowiska ma stanowić głównie art. 29 § 32 kodeksu pracy, który ma charakter jedynie informacyjno-porządkowy i nie powoduje zmian w stosunku pracy oraz teza do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2009 r. II PK 277/08, który dotyczy innego stanu faktycznego niż sprawa przejścia omawianych pracowników na nowe warunki pracy i wynagrodzenia.

Wobec wyczerpania wszystkich możliwości zmiany powyższego stanowiska widzimy jedynie możliwość występowania zainteresowanych pracowników do sądów pracy o odszkodowanie za brak wypowiedzenia warunków pracy i wynagrodzenia.

Z poważaniem

Ryszard Proksa

Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Infor_szkol_specjal.pdf 141 Kb
SKOiW_189_13 J.Śniadek.pdf 104 Kb
Odpowiedź MPiPS ws. pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych.pdf 979 Kb