Strajk nauczycieli coraz bliżej. KOMUNIKAT z nadzwyczajnych obrad Rady SKOiW w dniu 14 listopada 2013 r.

czwartek, 14 listopada 2013 13:08 AnPieg
Drukuj

Jeżeli nie dojdzie do dwustronnych negocjacji  w sprawie  zmian w Karcie Nauczyciela, NSZZ „Solidarność” zaostrzy protest w placówkach oświatowych, do strajku generalnego włącznie. Taką decyzję podjęła Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania na nadzwyczajnym posiedzeniu

Rada Sekcji Krajowej oczekuje, że zaplanowane na dzień 20 listopada br. rozmowy z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP, zapoczątkują proces negocjacji w celu uzgodnienia ewentualnej korekty Karty Nauczyciela, przewidzianych dla układów zbiorowych pracy. Nie można bowiem uznać nieformalnych spotkań w MEN z udziałem samorządowców za negocjacje i uzgodnienia. W przypadku braku woli porozumienia ze strony parlamentarzystów, Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaostrzy formy protestu we wszystkich placówkach oświatowych, do strajku generalnego włącznie.

Projekt niekorzystnych dla nauczycieli zmian w ustawie – Karta Nauczyciela  zakłada m.in. drastyczne ograniczenie urlopów „zdrowotnych” i wypoczynkowych, zmiany w systemie wynagradzania,  likwidację niektórych uprawnień i dodatków socjalnych, przekazanie kompetencji jednostkom samorządu terytorialnego w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Rada SKOiW z aprobatą przyjęła włączenie się ZNP w obronę Karty Nauczyciela oraz ustawy o systemie oświaty. Rada wyraziła nadzieję, że realizacja zapowiedzianych przez ZNP działań wzmocni postulaty skierowane do Rządu  przez SKOiW  NSZZ „Solidarność” podczas akcji protestacyjnych w dniu 18 czerwca i 12 września br.

- Wobec szkodliwych działań Rządu RP, psujących jakość polskiej szkoły i obniżających rangę zawodu nauczyciela potrzebna jest solidarna postawa całego środowiska oświatowego – czytamy w stanowisku Rady SKOiW.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „S”

Wojciech Jaranowski

Stanowisko nr 1

Rada SKOiW NSZZ „Solidarność” z aprobatą przyjmuje informacje o włączeniu się ZNP w obronę Karty Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty. Wobec szkodliwych działań Rządu RP, psujących jakość polskiej szkoły i obniżających rangę zawodu nauczyciela potrzebna jest solidarna postawa całego środowiska oświatowego.

Wyrażamy nadzieję, że realizacja zapowiedzianego działania wzmocni postulaty skierowane do Rządu  przez SKOiW  NSZZ „Solidarność” podczas akcji protestacyjnych w dniu 18 czerwca i 12 września br.

Ryszard Proksa

Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”

Stanowisko nr 2

Rada Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oczekuje, że rozmowy z Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży  Sejmu RP, zaplanowane na 20 listopada 2013 roku zapoczątkują proces negocjacji w celu uzgodnienia ewentualnej korekty Karty Nauczyciela, przewidzianych dla układów zbiorowych pracy.

Rada oświadcza, że w przypadku braku woli porozumienia ze strony parlamentarzystów, Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” zaostrzy formy protestu we wszystkich placówkach oświatowych, do strajku generalnego włącznie.

Ryszard Proksa

Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”

Stanowiska do pobrania w załącznikach.

Informacje na ten temat:

Polskie Radio

Dziennik Gazeta Prawna

TV Republika

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
stan2.pdf 502 Kb
stanowisko.pdf 501 Kb