SKOiW w obronie Karty Nauczyciela

wtorek, 08 października 2013 22:28 AnPieg
Drukuj

KOMUNIKAT Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z obrad Rady SKOiW w dniu 8 października 2013r.

„Solidarność” oświatowa podejmuje działania w obronie zapisów Karty Nauczyciela. Struktury Związku w regionach będą występowały do parlamentarzystów o głosowanie przeciw ustawie zmieniającej Kartę Nauczyciela. Rada SKOiW apeluje, aby  podobne stanowiska do posłów i senatorów kierowali wszyscy nauczyciele. Rada Sekcji Krajowej nie wyklucza zaostrzenia form protestu, jeśli Rząd nie wycofa projektu niekorzystnych zmian w Karcie Nauczyciela. Sekcja Krajowa ogłosiła Inicjatywę Społeczną „Lektury bez cenzury” promującą klasyczne dzieła polskiej literatury rugowane z kanonu lektur szkolnych. Rada SKOiW przyjęła uchwały wyborcze na nową kadencję  Związku 2014-2018 r.

Projekt niekorzystnych dla nauczycieli zmian w ustawie – Karta Nauczyciela  przyjęty przez Radę Ministrów został przesłany do konsultacji społecznych, w tym do związków zawodowych.  Zakłada on m.in.  drastyczne ograniczenie urlopów „zdrowotnych” i wypoczynkowych, zmiany w systemie wynagradzania,  likwidację niektórych uprawnień i dodatków socjalnych, przekazanie kompetencji jednostkom samorządu terytorialnego w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. Prace w Sejmie nad tym projektem zaczną się najprawdopodobniej  pod koniec października br.  „S” oświatowa będzie prowadzić kampanię przeciwko niekorzystnym zmianom w Karcie Nauczyciela, w tym skierowaną do posłów i senatorów RP,  zarówno w terenie jak i w sejmowych komisjach. Sekcja Krajowa wystąpi także do ministra edukacji z wnioskiem o dwustronne spotkanie w sprawie zmian w Karcie Nauczyciela. Jeśli rozmowy z MEN i działania skierowane do parlamentarzystów nie przyniosą spodziewanego rezultatu - wycofania projektu ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela-  nastąpi zaostrzenie protestu.

Rada SKOiW zajęła się problemem wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Pracownicy tych placówek, którzy dotychczas podlegali Karcie Nauczyciela, otrzymują wypowiedzenia zmieniające. Po zmianach ustawowych będą podlegać zapisom Kodeksu Pracy.

Sekcja Krajowa zwróciła się do struktur Związku o przesyłanie do biura SKOiW przypadków łamania prawa oświatowego m.in.  przez jednostki samorządu terytorialnego i urzędy administracji państwowej.  Informacje zostaną wykorzystane przez przedstawicieli NSZZ „S” na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.

Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w poczuciu odpowiedzialności za dobrą polską szkołę, we współpracy z zainteresowanymi  środowiskami,  ogłasza Inicjatywę Społeczną „Lektury bez cenzury” promującą klasyczne dzieła polskiej literatury – „Pan Tadeusz”, „Trylogia”, „Konrad Wallenrod” rugowane z kanonu lektur szkolnych. Oficjalne ogłoszenie tego przedsięwzięcia nastąpi 14 października br. w Lublinie. Szerzej o Inicjatywie na stronie: > http://w-obronie-literatury.oswiata-solidarnosc.pl/

Inicjatywa jest  skierowana do Wszystkich – bez różnicy na wiek, wykształcenie i wykonywaną pracę, którzy są świadomi nieodwracalnych i niezwykle szkodliwych  działań   dla kształcenia i wychowania młodzieży  realizowanych przez  ministerstwo edukacji narodowej jako konsekwencję  zmiany  podstawy programowej kształcenia ogólnego zawartej w rozporządzeniu z dnia 23 grudnia 2008 roku.

Organizatorzy akcji zachęcają do uważnego czytania w/w utworów  i poszukiwania odpowiedzi wraz  z uzasadnieniem na pytanie: Jakie słowa zaszkodziły klasyce literatury polskiej: utworom Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”, „Konrad Wallenrod” oraz „Trylogii” Henryka Sienkiewicza, że minister edukacji narodowej ruguje je z kanonu lektur szkolnych?

Wskazane jest podejmowanie podobnych działań w lokalnych środowiskach.

Rada SKOiW ustaliła terminarz i klucz w wyborach delegatów na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność”. Ponadto Rada Sekcji Krajowej przyznała złote odznaki Sekcji Krajowej.

Rzecznik prasowy SKOiW NSZZ „Solidarność”

Wojciech Jaranowski

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Lektury bez cenzury -patronat.pdf 594 Kb
Apel nr 3-1.pdf 560 Kb
Apel nr 2-1.pdf 672 Kb
Apel nr 1-2.pdf 734 Kb
Komunikat_SKOiW_8_10._2013.pdf 633 Kb